Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Afkortingen

ARA Algemeen Rijksarchief
ARRGD Archief van de Raad- en Rentmeester-Generaal der Domeinen
BA Bisschoppelijk Archief
BHIC Brabants Historisch Informatie Centrum (voor 2005 het RANB genoemd)
BP Gemeentearchief 's-Hertogenbosch, Bossche Schepenprotocollen, inventaris nummer
CBG Centraal Bureau voor Genealogie in 's-Gravenhage
DTB Doop-, Trouw-, en Begraafboeken
GA Gemeentearchief
HA Huisarchief
NA Notarieel Archief
NAA Nieuw Administratief Archief
OAA Oud Administratief Archief
PA Parochiearchief
RA Rechterlijk Archief
RANB Rijksarchief Noordbrabant
SABNO Streekarchief Brabant Noordoost
Afkortingen Historische sites