Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Ancem die Wever

1.
Ancen Danelssoen die Wever van Vechel leefde ca. 1360-1420. Mogelijk was hij een broer van Henrick Boertmans, zoon van wijlen Daniel Ansems, schepen in Veghel in 1414, 1415, 1424, 1426, 1430, 1431 en 1440.

2.
Ancen Danelssoen die Wever van Vechel had een zoon Daniel (ofwel Denekinus) Ansem Danelssoen, genoemd van den Bredelaer. Hij woonde in Veghel aan Bredelaer (ca. 1395-1460). Hij was getrouwd met Liesbeth, dochter van wijlen Hendrick Claesz van der Stegen. Hun kinderen waren:
a - Anthoniske (ca. 1430-1500), begijn op het groot begijnhof in 's-Hertogenbosch
b - Joost Daniels van den Bredelaer (ca. 1430-1500), trouwde met Heilwich, dochter van Peter Henrix van Heijst. Hij was gegoed in Veghel.


3.
Op 8 mei 1428 is er sprake van een heiveld in Veghel 'aen die Hey', gelegen met een zijde aan het goed van Deenkinus van Bredelaer, en met de andere zijde aan het goed van Denkinus van Bredelaer, Nycholaus Delyen en Wautgherus van der Asseldonc.
(Bron: BP 1197 (1427-1428), fol. 348v)

4.
Jacop zoon van Daniel van den Bredelaer leefde circa 1430-1500. Hij was getrouwd met Christina. Zijn kinderen waren:
1 - Daniel van den Bredelaer
2 - Jut van den Bredelaer, trouwde met Jacop, zoon van Jacop van Henxthoevel. Ze waren gegoed in Veghel en hadden een zoon Adriaen, die getrouwd was met Elyzabeth.
3 - Hendrick Jacops van den Bredelaer (ca. 1460-1530). Zijn kinderen waren:
a - (vermoedelijk) Goert, getrouwd met Margriet, dochter van Jan Jan Marsmans van Heze
b - Katherijn, getrouwd met Willem van Eeck (ca. 1490-1550). Ze woonden in Veghel en hadden de volgende kinderen:
      I - Hendrick van Eeck de oude
      II - Adriaen van Eeck
      III - Hendrick van Eeck de jonge
      IV - Lucas van Eeck
     V - Margriet van Eeck
c - Jacop Hendrick Jacops van den Bredelaer (ca. 1490-1550)

5.
Ariaen soene wylen Jacop Jacopss heeft volgens het testament van wijlen zijn vrouw Elyzabeth opgedragen en overgegeven aan Ygram van Achellen soene wylen Willems ‘enen aabemptken’ gelegen in Veghel op Ham. Ariaen, de verkoper, had dit goed gerfd van zijn vader Jacop en zijn moeder Jutten dochter wylen Jacops van Bredelaer. Segers en Jan die men hiet Surmonts hadden de van deze ‘aabempt’ verkocht aan Jacoppen van [..] en de andere had Jacop Danelss gekocht van Yewaen Dirck Coepss.
(Bron: Veghel R25 fol.3-4, d.d. 13-04-1545)

6.
De schepenen van Veghel verklaren dat ze de volgende schepenbrieven van Veghel gezien hebben:

a.
Op 30 oktober 1491 verklaren de schepenen van Veghel dat Hanrick Jacopss van Bredelair opgedragen heeft aan zijn zwager Jacoppen van Henxthoevel al het goed dat hij erfde van zijn vader Jacops en nog erven zal na de dood van zijn moeder Stynen.

b.
Op 20 februari 1492 (=1493) verklaren de schepenen in Veghel dat Daniel Jacopss van Bredelair heeft opgedragen en overgegeven aan zijn zwager Jacoppen van Henxthoevel al het goed dat hij erfde van zijn vader Jacops en zijn moeder Stynen.

c.
Op 16 februari 1466 (=1467) verklaren de schepenen in Veghel, dat Yewaen Dirck Coepssoen heeft opgedragen en overgegeven aan Jacop Danelss van Bredelaer de van ‘enen huyze, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel 'aent Haevelt', gelegen ‘alom in die gemeynt van Vechel. Ook ‘een stuck lants’ genoemd den Zilkenecker. Ook de van ‘enen stuck bemps’, genoemd den Toebempt.

Ariaen soene wylen Jacop Jacopss verklaart deze drie brieven in bezit te hebben mede ten behoeve van Ygrams van Achellen soene wylen Willems, en dat hij deze brieven aan voornoemde Ygram ‘vuytrteycken sal ende leenen om syn recht vorderinge dair mede te doen soe dick ende menichwerff hem dat van noede wesen sal.’ Als Ygram de oorkonden niet meer nodig heeft, dan zal hij ze weer teruggeven aan Ariaen Jacopssoen.
(Bron: Veghel R25 fol. 7-9, d.d. 13-04-1545)

Verdere bronnen:
BP 1197 (1427-1428), fol. 348v
BP 1199 (1428-1429), fol. 374v
BP 1213 (1442-1443), fol. 119v
BP 1214 (1443-1444), fol. 118bis-v
BP 1223 (1452-1453), fol. 135v
BP 1234 (1464-1465), fol. 166
BP 1246 (1476-1477), fol. 182v
BP 1248 (1478-1479), fol. 99
BP 1250 (1480-1481), fol. 508v
BP 1250 (1480-1481), fol. 550
BP 1251 (1481-1482), fol. 305
BP 1252 (1482-1483), fol. 280
BP 1259 (1489-1490), fol. 181v-182
BP 1261 (1491-1492), fol. 332
BP 1262 (1492-1493), fol. 15, 343v
BP 1263 (1493-1494), fol. 77
BP 1266 (1496-1497), fol. 137v, 178v
BP 1267 (1497-1498), fol. 316
BP 1268 (1498-1499), fol. 340
BP 1269 (1499-1500), fol. 334
BP 1291 (1521-1522), fol. 234v
BP 1299 (1529-1530), fol. 154-254v

GA Helmond, Huisarchief Helmond, cijnsboeken van de heer van Helmond betreffende Veghel:
inv. nr. 128, fol. 151v
inv. nr. 133, nr. 140

RA Veghel, inv. nr. 23, d.d. 12 maart 1529, 3 juli 1534, 1 december 1535; inv. nr. 25, d.d. 13 april 1545

Afkortingen Historische sites