Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Aleit, dochter van Claes van der Asseldonck, alias van den Bredelaer


Woonplaats: gegoed in Uden en Veghel

Geboren: omstreeks 1385
          Vader   : Claes van der Asseldonck, zoon van Wautger van den Bredelaer
          Moeder: Elizabeth, dochter Jacop van Hauthuyzen

Overleden: omstreeks 1415


Gegevens:

1.
Claes van der Asseldonck hertrouwde rond 1385 met Elisabeth, dochter van Jacop van Hauthuys (ca. 1360-1390). Hun kinderen:
- Wautgerus van der Asseldonck
- Aleyt
- Ava, leefde ca. 1385-1440.

2.
Nycholaus van der Assendonc, man van Elizabeth, dochter van wijlen Jacop van Hauthuys, en hun kinderen Wautgerus en Aleydis, en hun schoonzoon Johannes van Meerlaer, verkochten een erfpacht van 1 mud rogge aan Henricus Ghysselsoen. De erfpacht werd elk jaar op Lichtmis betaald uit de helft van een hoeve, genaamd 'die Assendonck', gelegen in de parochie Uden, met een zijde aan goed van heer Van der Heyden en met de andere zijde aan de gemeint.
(Bron: BP 1188 (1412-1413), fol. 256v)

3.
Henricus Graet, zoon van Gerardus Graet, en Nycholaus, zoon van wijlen Wautgerus van den Bredelaer, droegen op 21 mei 1416 op aan Godefridus, buitenechtelijke zoon van wijlen Arnoldus van Erpe, de helft van de windmolen met bijbehorende rechten in Vechel. Nycholaus had genoemde rechten verworven van Arnoldus van Gheel, zoon van Jacobus van Gheel, voor een cijns van 2 groten en 5 pond en een pacht van 10 mud rogge, Bossche maat. Ook Wautgerus van der Asseldonc, zoon van genoemde Nycholaus, en Johannes van Meerlaer van Uden, schoonzoon van genoemde Nycholaus, dragen hun rechten in de molen over aan genoemde Godefridus. Henricus van Bredelaer, zoon van Wautgherus, verklaarde af te zien van het recht van vernaardering.
(Bron: BP 1189 (1415-1416), fol. 359v-360)

4.
Aleit wordt vermeld in 1413, maar in 1416 worden allen haar broer en zus vermeld. Dat doet vermoeden dat ze in de tussentijd overleden. is. In dat geval leefde ze omstreeks 1385-1415.
Afkortingen Historische sites