Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Elizabeth, dochter van Claes van der Asseldonck, alias van den Bredelaer


Woonplaats: gegoed in Uden en Veghel

Geboren: omstreeks 1395
          Vader  : Claes van der Asseldonck, zoon van Wautger van den Bredelaer
          Moeder: Katharina

Overleden: omstreeks 1440


Gegevens:

1.
Omstreeks 1390 hertrouwde Claes van der Asseldonck met Katharina (ca. 1370-1455). Hun kinderen waren:
- Aert
- Elizabeth
- Metken
- Jan

2.
Elizabeth leefde circa 1395-1440.

3.
Op 8 februari 1424 deed Katharina, weduwe van wijlen Nycolaus van der Asseldonc, afstand van het vruchtgebruik in een erfpacht van 1 mud rogge, aan de kinderen van haarzelf en van Nycolaus van der Asseldonc: Arnoldus, Elisabeth, Metken en Johannes. Arnoldus, Elisabeth en Metken droegen hun rechten over aan Dirck, zoon van Arnoldus van der Stegen en beloofden de rechten van hun broer Jan te respecteren. De pacht diende elk jaar op Lichtmis betaald worden uit een perceel in Vechel, 'op Hennenberch', gelegen met:
  - een zijde : Johannes Hubrechsz
  - andere zijde: Arnoldus, zoon van wijlen Nycolaus van der Stege
  - een einde : de gemeint
  - andere einde: niet vermeld
(Bron: BP 1194 (1423-1424), fol. 70v)

4.
Op 28 augustus 1428 droeg Dirck Tielman, zoon van wijlen Aert van der Stegen bovengenoemde pacht van 1 mud rogge over aan zijn broer Claes. Dirck had die pacht verworven van Arnoldus, Elisabeth en Metta, kinderen van wijlen Nycolaus van der Asseldonck en hun broer Waltgerus.
(Bron: BP 1198 (1427-1428), fol. 100)

5.
Op 19 februari 1426 beloofde Johannes van Meerlaer, zoon van wijlen Jacobus van Meerlaer, een erfpacht van 2 mud rogge te geven aan Katharina, weduwe van wijlen Nycolaus van der Asseldonk en aan de kinderen van Katharina en Nycolaus: Arnoldus, Johannes, Elisabeth en Mette. Katharina zou de erpacht tot aan haar dood genieten, waarna die aan haar kinderen zou toekomen. De erfpacht werd betaald uit:
huis en erf en hof in Uden, 'op Meerlaer', gelegen met:
     - een zijde : Godefridus Lubrechsz
     - andere zijde: Wellen Stocmans en Henricus Rupert
'die Nuwencamp' in Uden, gelegen met:
     - een zijde : Godefridus Lubrechsz
     - andere zijde: de gemeint
een perceel gelegen in ''t Goert', met:
     - een zijde : Wellen Stocmans en Arnoldus van den Bogart
     - andere zijde: Herman van Brede
een perceel genaamd 'die Ber...', gelegen op 'd' Asseldonsche camp'
     - een zijde : Henricus Thijs
     - andere zijde: Jacop Broesz
een weiland op 'Meerlaer', gelegen met:
     - een zijde : Henricus die Smit
     - andere zijde: Godefridus Lubrechs
(Bron: BP 1197 (1425-1426), fol. 72)
Afkortingen Historische sites