Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Willem van den Bredelaer


Woonplaats: Veghel

Beroep: onbekend

Geboren: omstreeks 1350
          Vader  : Wautger van den Bredelaer
          Moeder: onbekend

Overleden: mogelijk omstreeks 1410

Gehuwd met: onbekend

Kinderen:

- Gerrit


Gegevens:

1.
Willem van de Bredelaer werd rond 1350 geboren als zoon van Wautger van den Bredelaer, die schepen in Veghel is geweest.

2.
In het cijnsboek van de heer van Helmond van de Veghele cijnzen van 1406 wordt genoemd: Willelmus, zoon van Wautgerus van den Bredelaer betaalt een cijns uit het goed van de kinderen van Nycolaus van den Bredelaer. Later (maar voor 1421) wordt hij opgevolgd door:
- de weduwe en haar kinderen
- Gerardus, zoon van Willelmus Wautgherus van den Bredelaer
Gerardus betaalde de cijns tot 1449, waarna het goed verdeeld wordt.
(Bron: GA Helmond, Huisarchief Helmond, inv. nr. 127, fol. 107; inv. nr. 128, fol. 150v, inv. nr. 129, fol. 216, 218v en 233)

3.
In 1438 wordt genoemd: wijlen Gerit Wellens van den Bredelaer.
(Bron: BP 1208 (1437-1438), fol. 100v)

Afkortingen Historische sites