Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Wauter van der Asseldonck


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: omstreeks 1470
          Vader  : Jan, zoon van Jan van der Asseldonck
          Moeder: onbekend

Overleden: omstreeks 1510

Gehuwd circa 1495 met: Aeff, dochter van Willem Gerti Graets

Kinderen:

- ca. 1495: Elisabeth


Gegevens:

1.
Wauter, zoon van Jan van der Asseldonck werd omstreeks 1470 geboren. Hij woonde in Veghel.

2.
Wautgers vrouw Aeff overleed tussen 14 november 1556 en 14 maart 1558. Ze zal niet voor rond 1475 geboren zijn. Omstreeks 1395 zal ze dan getrouwd zijn.

3.
Aeff wordt op 7 februari 1529 als vrouw van Jan Jacops vermeld. Ze is dan hertrouwd. Omdat er van Wautger maar n kind bekend is, is hij vermoedelijk al rond 1510 overleden.

4.
We veronderstellen dat Wauter, zoon van Jan van der Asseldonck, een zoon is van de Jan van der Asseldonck die uit Udense gegevens bekend is. Ter ondersteuning van die veronderstelling kan opgemerkt worden dat:
- zijn geboortejaar past in die veronderstelling.
- De naam Wauter komt in de Udense familie veelvuldig voor.
- Wauter erfde goed in Uden, waarschijnlijk van zijn ouder.

5.
In de Veghelse archieven wordt zijn naam verschillend gespeld. Uit andere gegevens uit deze akten blijkt dat het steeds om dezelfde persoon gaat.
16-01-1530: Wautger Janss van der Asteldonck
16-01-1530: Wautger Janssoen van der Assesteldonck
29-12-1534: Wautger van der Asseldonck
13-08-1540: Wautger van der Asseldonck
13-08-1540: Weltken van der Asseldonck
28-12-1549: Wautger van der Asseldonck
12-08-1553: Wautger van der Asseldonck
27-09-1553: Wautger van der Asseldonck
12-11-1554: Weltken van der Asseldonck
14-11-1556: Walraven Claessoen van der Asseldonck
12-11-1556: Walraven van der Asseldonck
14-03-1558: Wautger, soon wylen Jans van der Asseldonck
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 23, 24, 25 en 26)

6.
Volgens een akte van 14 maart 1539 erfde Wautger een hoeve in Veghel 'in die Nederbiest', waarschijnlijk van zijn schoonvader.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 24)

7.
Ave, weduwe van Wautger Janss van der Asteldonck, nu vrouw van Jan Jacops, gaf op 16 januari 1530 over aan haar schoonzoon Jan van Bynderen het vruchtgebruik van de erven en pachten in Uden die Wautger van der Asteldonck gerfd had. Jan van Bynderen betaalde daar een erfpacht van 1 mud rogge voor aan Ave en Jan Jacops. Waarschijnlijk erfde Wautger van der Asseldonck dit goed van zijn ouders die kennelijk in Uden gegoed waren en er vermoedelijk ook woonden.
(Bron: RA Veghel. inv. nr. 23, d.d. 16 januari 1530)

Afkortingen Historische sites