Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Aleyt, dochter van Jacop van Gheel,

gehuwd met Claes Wautgers van der Asseldonck, alias van den Bredelaer


Gegevens:

1.
Art, zoon van Jacob, zoon van Art Ayken van Gheel en van Sophie, dochter van Willem Clynge van Lyt, leefde van circa
1330 tot 1412. Zijn moeder hertrouwde met Gerit van Beerze. Art was een stiefzoon van heer Emond, ridder. Art woonde
vermoedelijk in Veghel en trouwde met Margriet, dochter van Jan Watemael Janss en Aleyt. Hun kinderen waren:
- Goyart
- Jacob, trouwde voor de eerste keer met Liesbeth, buitenechtelijke dochter van Jacob uter Oesterwijc en Mechtelt,
         dochter van Gevaert Hummeker. Jacob hertrouwde met jonkvrouw Liesbeth, dochter van Peter van Hautert.
         Jacob had twee dochters: Liesbeth en Aleyt. Aleyt was een dochter uit het tweede huwelijk.
- Laan, trouwde met Aelbrecht de Jegher. Hun kinderen waren: Goyart en jonkvrouw Geertruyt van Geldrop.
- Hilla, trouwde met Henrick Janss van Kuyc, alias van Myerop (woonde in Veghel)
- Aleyt, trouwde met Claes van der Asseldonck. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

(Bronnen: M. van Asseldonk, ‘De familie Van Gheel (+/- 1170-1400), in: van Vehchele tot Veghel 8 (1988) nr. 26,
55-57; BP 1176 (1376-1384), fol. 110v; BP 1176 (1376-1484), fol. 337v; BP 1177 (1382-1387), fol. 177v; BP 1177
(1382-1387), fol. 265-266; BP 1177 (1382-1387), fol. 323; BP 1179 (1390-1394), fol. 659; BP 1180 (1393-1397), fol.
398-399; BP 1184 (1405-1406), fol. 388v; BP 1186 (1408-1409), fol. 151; BP 1186 (1408-1409), fol. 220v-221; BP 1188
(1413-1414), fol. 476; BP 1189 (1414-1415), fol. 177; BP 1190 (1417-1418), fol. 286; BP 1190 (1417-1418), fol. 328;
BP 1193 (1421-1422), fol. 24; BP 1193 (1421-1422), fol. 114; BP 1193 (1421-1422), fol. 135; BP 1193 (1423-1423), fol.
456; BP 1194 (1423-1424), fol. 105v-106v; BP 1197 (1425-1426), fol. 5v; BP 1202 (1431-1432), fol. 47; BP 1206
(1435-1436), fol. 269; BP 1212 (1441-1442), fol. 49v; BP 1218 (1443-1444), fol. 404; BP 1230 (1459-1460), fol. 327v)
Afkortingen Historische sites