Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Katharina,

gehuwd met Claes Wautgers van der Asseldonck, alias van den Bredelaer


Gegevens:

1.
Omstreeks 1390 hertrouwde Claes van der Asseldonck met Katharina (ca. 1370-1455).

2.
Op 25 augustus 1450 gaf Godefridus, zoon van wijlen Petrus van der Asseldonck een erfpacht over aan Herbertus,
zoon van wijlen Godefridus van Dortrecht. Arnoldus, zoon van wijlen Wilhelmus Willems van der Ynden had deze erfpacht
belooft aan genoemde Godefridus, mede ten behoeve van Nycolaus, Petrus, Aleidis en Gertrudis, kinderen van wijlen
Petrus van der Asseldonck. Het betrof een erfpacht uit een weiland, genaamd 'Eeusel' in Uden, ter plaatse genaamd
'Asseldonck', gelegen tussen het goed van Katharina van Asseldonck aan de ene zijde en het goed van genoemde Arnoldus
aan de andere zijde. Ook uit een stuk in Uden genaamd 'Tufelrstuc', de helft van een ander stuk grond in Uden en 1/4
deel van 'die Asseldoncsche camp' aldaar.
(Bron: BP 1220 (1449-1450), fol. 338v)

3.
Op 8 februari 1424 deed Katharina, weduwe van wijlen Nycolaus van der Asseldonc, afstand van het vruchtgebruik in
een erfpacht van 1 mud rogge, aan de kinderen van haarzelf en van Nycolaus van der Asseldonc: Arnoldus, Elisabeth,
Metken en Johannes. Arnoldus, Elisabeth en Metken droegen hun rechten over aan Dirck, zoon van Arnoldus van der
Stegen en beloofden de rechten van hun broer Jan te respecteren. De pacht diende elk jaar op Lichtmis betaald worden
uit een perceel in Vechel, 'op Hennenberch', gelegen met:
- een zijde   : Johannes Hubrechsz
- andere zijde: Arnoldus, zoon van wijlen Nycolaus van der Stege
- een einde   : de gemeint
- andere einde: niet vermeld
(Bron: BP 1194 (1423-1424), fol. 70v)

4.
Op 19 februari 1426 beloofde Johannes van Meerlaer, zoon van wijlen Jacobus van Meerlaer, een erfpacht van 2 mud rogge
te geven aan Katharina, weduwe van wijlen Nycolaus van der Asseldonk en aan de kinderen van Katharina en Nycolaus:
Arnoldus, Johannes, Elisabeth en Mette. Katharina zou de erpacht tot aan haar dood genieten, waarna die aan haar
kinderen zou toekomen. De erfpacht werd betaald uit:
- huis en erf en hof in Uden, 'op Meerlaer', gelegen met:
  - een zijde   : Godefridus Lubrechsz
  - andere zijde: Wellen Stocmans en Henricus Rupert
- 'die Nuwencamp' in Uden, gelegen met
  - een zijde   : Godefridus Lubrechsz
  - andere zijde: de gemeint
- een perceel gelegen in ''t Goert', met:
  - een zijde   : Wellen Stocmans en Arnoldus van den Bogart
  - andere zijde: Herman van Brede
- een perceel genaamd 'die Ber...', gelegen op 'd' Asseldonsche camp'
  - een zijde   : Henricus Thijs
  - andere zijde: Jacop Broesz
- een weiland op 'Meerlaer', gelegen met:
  - een zijde   : Henricus die Smit
  - andere zijde: Godefridus Lubrechs
(Bron: BP 1197 (1425-1426), fol. 72)

5.
Op 14 juni 1448 gaf Dirck, zoon van wijlen Gerardus van der Hoeven, aan Dirck, zoon van wijlen Aert Claessoen van der Stegen in erfpacht de helft in een huis, erf, hof en aangelag in Veghel op 'die Hoghestraet', groot circa 9 1/2 bunder, gelegen met:
- een zijde   : het goed van Arnoldus Peterssoen, van Dirck Molner, van Dirck de verkoper, van de kinderen van wijlen
                     Nycolaus van der Asseldonc en van Wautgerus van der Asseldonc
- andere zijde: de gemeint
- een einde   : het goed van Romboldus van der Heyden, van Mechtildis van Leyen en haar kinderen en 'die Loekersche
                      beemd'
- andere einde: het goed van Gerardus, zoon van wijlen Henricus Graet en zijn nakomelingen

De erfpacht werd ook betaald uit een daarbij gelegen perceel:
- een zijde   : voornoemde huis, erf, hof en aangelag
- andere zijde: het goed van Wautgerus van der Straten
- een einde   : niet vermeld
- andere einde: het goed van Dirck, genaamd Hannensoen en andere goederen

Katharina van der Asseldonc zou 3/4 beemd, gelegen in het eerstgenoemde goed behouden. Uit het goed diende een jaarlijkse erfpacht van 11 mud rogge betaald worden aan Henricus van Meerlaar, zoon van Bartholomeus, losbaar met 40 peters per mud.
(Bron: BP 1218 (1447-1448), fol. 277v)

6.
Katharina zal, gezien de geschatte geboortejaren van haar kinderen, niet lang na 1448 overleden zijn. Volgens het cijnsboek van Helmond overleed haar zoon Arnoldus na haar, maar voor 1465.
Afkortingen Historische sites