Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Aleydis, dochter van Aert Claes van der Steghen

gehuwd met Wautger Claes Wautgers van der Asseldonck


Gegevens:

1.
Claes van der Steghen had (o.a.) twee zonen:

1 - Hendrick, op 16 december 1423 is hij al overleden. Zijn kinderen verkochten zijn goed in Veghel 'op Hostart'
     kinderen: a - Liesbeth, getrouwd met Daniel Ansem Danielssoen
              b - Claes

2 - Aert Claes van der Stegen (ca. 1360-1425), was schepen in Veghel in 1404, 1406, 1407, 1408, 1414, 1415, 1419, 1420.
     Hij was getrouwd met Liesbeth, dochter van Tyelman van den Zande. Liesbeth overleed na haar man en voor 1441.
     Aert wordt nog vermeld op in BP 1197 (1425-1426), fol. 233v. Hij zal geleefd hebben omstreeks 1360-1430. Hun kinderen
     waren:
              a - Dirck genaamd Tielman, gegoed in Veghel 'Poederveldsche Hoeve' en goed 'op Hoghestraet'. Mogelijk de
                  Tielman Aernts die in 1437 schepen was in Veghel. Hij overleed tussen 1447 en 1465.
                  I - Zijn buitenechtelijke zoon Gerrit woonde in Veghel en trouwde met Yda, dochter van Henrick
                      Wautgerss van den Bredelaer.
              b - Liesbeth
              c - Margriet
              d - Aleit, ca. 1420 getrouwd met Wauter Claes van der Asseldonck
              e - Mechtelt, getrouwd met Rombout, zoon van Henricus die Cuper
              f - Hadewig
              g - Claes, gegoed in Veghel 'Poederveldsche Hoeve', getrouwd met Maria, dochter van Peter Henricxs
                  van Bruessel (ca. 1390-1460). Hij kan de Claes Aerntss zijn die in 1430 en 1431 vermeld qordt als
                  schepen in Veghel. Peter van Bruessel was schepen in Veghel 1404, 1407, 1410, 1414, 1415, 1419, 1420
                  en 1426. Zijn vader Henrick van Bruessel was schepen in Veghel in 1377, 1378, 1385, 1393 en 1398.
                  Kinderen: I - Aert (vermeld op 13 februari 1479)
                            II - Peter
                            III - Ermgart
                            IV - Katherijn

Bronnen:
BP 1180 (1393-1397), fol. 503; BP 1182 (1400-1401), fol. 442; BP 1184 (1405-1406), fol. 362; BP 1189 (1415-1416),
fol. 346' BP 1189 (1415-1416), fol. 367; BP 1190 (1417-1418), fol. 346-346v; BP 1192 (1420-1421), fol. 129; BP 1192
(1422-1423), fol. 330' BP 1194 (1423-1424), fol. 45; BP 1195 (1425-1425), fol. 193v; BP 1197 (1425-1426), fol. 233v;
BP 1197 (1426-1427), fol. 338v; BP 1199 (1428-1429), fol. 100; BP 1199 (1429-1429), fol. 141; BP 1202 (1431-1432),
fol. 71v' BP 1202 (1431-1432), fol. 104' BP 1202 (1431-1432), fol. 262v; BP 1204 (1433-1434), fol. 17; BP 1205
(1434-1435), fol. 97; BP 1207 (1436-1437), fol. 298; BP 1211 (1440-1441), fol. 56v; BP 1216 (1445-1446), fol. 81v;
BP 1216 (1445-1446), fol. 331; BP 1216 (1445-1446), fol. 345; BP 1218 (1447-1448), fol. 277v; BP 1223 (1452-1453),
fol. 113; BP 1227 (1456-1457), fol. 82; BP 1227 (1456-1457), fol. 176; BP 1229 (1458-1459), fol. 70vl BP 1229
(1458-1459), fol. 244v; BP 1229 (1458-1459), fol. 307; BP 1230 (1459-1460), fol. 32v; BP 1233 (146301464), fol. 77;
BP 1243 (1473-1474), fol. 94; BP 1245 (1475-1476), fol. 241v; BP 1248 (1478-1479), fol. 162; BP 1252 (1482-1483),
fol. 424v; GA Helmond, Huisarchief Helmond, cijnsregisters Veghel, inv. nr. 128, fol. 57; G.C.W. Wonders, 'Schepenen
in Veghel II 1401-1467', in: Van Vehchele tot Veghel, 6 (1986) 97-99)
Afkortingen Historische sites