Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Aeff, dochter van Willem Gerit Graets

gehuwd met Wauter Jans van der Asseldonck


Gegevens:

1.
De familie Graet woonde in Veghel.

I - Henrick, zoon van Gerit Graet leefde circa 1380-1450. Van zijn kinderen zijn bekend:
    a - Thomas
    b - Ermgard, die 4 kinderen had
    c - Gerit, die volgt II

II - Gerit Graet leefde rond 1420-1490. Hij was getrouwd met Katherijn, dochter van Claes Delyen, zoon van Claes
     van den Bredelaer en Delia van Hazelberch. Hij wordt in 1460, 1461 en 1465 vermeld als schepen in Veghel. Zijn
     kinderen waren:
     a - Aelberna, trouwde met Roeff Jan Roeverss en woonde in Veghel
     b - Rutger (ca. 1450-1520)
     c - Claes, die volgt IIIa
     d - Willem, die volgt IIIb

IIIa - Claes Gerit Graet woonde rond 1460-1535 in Veghel. Hij pachtte twee watermolens en de windmolen te Erp en
       de watermolen op Kilsdonck (Veghel). Hij wordt als schepen in Veghel vermeld in 1521 en 1530. Zijn kinderen
       waren:
       a - Jan (ca. 1490-1530), woonde in Veghel. Hij trouwde met Lucia, dochter van Goessen Janss.
       b - Gerit (ca. 1490-1550), woonde in Veghel. Hij trouwde met Jutte, dochter van Gerit Hendricks en van
           Jutte Delis Hannensoens

IIIb - Willem Gerit Graet (ca. 1450-1520) woonde in Veghel. In 1508 en 1511 wordt hij als schepen in Veghel vermeld.
       Zijn kinderen waren:
       a - Hendrick. Hij was gegoed in Veghel op het Dorhout.
       b - Margriet, vermeld in Veghel in 1533
       c - Weyndele, die trouwde met Zeger Henricks (Veghel)
       d - Aeff (ca. 1475-1557). Woonde in Veghel en trouwde rond 1500 met Wautger Janssoen van der Asseldonck.

(Bronnen: GA Helmond, Huisarchief Helmond, inv. nr. 127, fol. 98v, 100, 101, 102 en 106v; inv. nr. 128, fol. 148v, 149,
150v, 151v, 153, 157; inv. nr. 129, fol. 216v, 219, 219v, 220v, 228v, 230v en 231; inv. nr. 133, nrs. 68, 162 en 178;
BP 1191 (1418-1419), fol. 218; BP 1191 (1419-1420), fol. 403v; BP 1193 (1421-1422), fol. 20; BP 1194 (1423-1424), fol.
70v; BP 1197 (1425-1426), fol. 173; BP 1198 (1427-1428), fol. 218v; BP 1212 (1442-1443), fol. 245; BP 1226 (1455-1456),
fol. 55; BP 1234 (1464-1465), fol. 166; BP 1234 (1464-1465), fol. 199; BP 1256 (1486-1487), fol. 319v; BP 1266
(1496-1497), fol. 50; BP 1271 (1501-1502), fol. 36; RA Veghel, inv. nr. 23, d.d. 7 februari 1529, 15 juli 1533 en 6 juni
1534; inv. nr. 24, d.d. november 1539, 11 juni 1540 en 12 november 1541; inv. nr. 26, d.d. 14 november 1556; G.C.W.
Wonders, 'Schepenen in Veghel II 1401-1467', in: Van Vehchele tot Veghel, 6 (1986) 97-99)

2.
Aefs dochter Elizabeth had een zoon Jan, die in 1547 voor het eerst zelfstandig optrad in een akte (en daarom toen minstens 25 jaar was). In 1534 was hij nog minderjarig. Jan werd dus tussen 1509 en 1522 geboren. Elisabeth trouwde dus tussen ongeveer 1508 en 1521. Ze werd naar schatting rond 1495 geboren. Ze zal dan rond 1520 getrouwd zijn.

3.
Aeff overleed tussen 14 november 1556 en 14 maart 1558. 
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 26, d.d. 14 november 1556 en 14 maart 1558)

4.
Aeff wordt op 7 februari 1529 als vrouw van Jan Jacops vermeld.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 23, d.d. 7 februari 1529)

5.
Op 16 januari 1530 gaf Aeff de helft van de hoeve in Veghel 'in de Nederbiest' over aan haar schoonzoon Jan van Bynderen, man van Elysabeth van der Asseldonck, maer Aeff behoudt het vruchtgebruik. Ze had in de huwelijksvoorwaarden van Jan en Elysabeth een erfpacht van 2 mud rogge beloofd en schonk daarvoor nu de hoeve.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 23, d.d. 16 januari 1530)

6.
Op 4 maart 1532 schonk Aeff het vruchtgebruik van de hoeve in de Nederbiest voor de ene helft aan haar kleinzoon Jan Jan van Bynderen, en op 14 november 1556 schonk ze de andere helft aan de andere zoon Walraven Jan van Bynderen. Op dezelfde dag verkoopt Walraven zijn helft in de hoeve voor 76 Carolus gulden aan zijn broer Jan. Jan draagt het vruchtgebruik van de hoeve weer op aan Aeff.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 23, d.d. 4 maart 1532)

7.
Op 14 maart 1558 - Aeff is dan al overleden - verkocht de weduwe van Jan Jan van Bynderen, Aleyt Jan Aertss van den Water, de hoeve aan Willem, zoon van wijlen Henrick Dircx.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 26, d.d. 14 aart 1558)

8.
Op 31 januari 1544 wordt goed vermeld in Veghel 'in die Bogarts straet' dat grenst met een zijde aan het goed van Ave, dochter van wijlen Willem Gerits.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 24, d.d. 31 januari 1544)

9.
Ave, weduwe van Wautger Janss van der Asteldonck, nu vrouw van Jan Jacops, gaf op 16 januari 1530 over aan haar schoonzoon Jan van Bynderen het vruchtgebruik van de erven en pachten in Uden die Wautger van der Asteldonck gerfd had. Jan van Bynderen betaalt daar een erfpacht van 1 mud rogge voor aan Ave en Jan Jacops. Waarschijnlijk erfde Wautger van der Asseldonck dit goed van zijn ouders die kennelijk in Uden gegoed waren en er vermoedelijk ook woonden.
(Bron: RA Veghel. inv. nr. 23, d.d. 16 januari 1530)

10.
Ave en haar man Jan Jacops droegen op 7 februari 1529 op aan Arnt Jan Rutte:
- een cijns van 1 1/2 Bosch pond payment, jaarlijk te betalen op Lichtmis uit een huis, hofstad en hof met een   daarbij gelegen kamp, in de parochie Veghel, 'aen het Sontvelt
- een cijns van 30 schellingen uit een stuk beemd in Veghel
De cijns had Zeger, zoon van wijlen Henricus (Petrus)soen, man van Weyndele, dochter van wijlem Willem Graets eertijds opgedragen. De cijns is aflosbaar met 18 Peters.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 23 d.d. 7 februari 1529)
Afkortingen Historische sites