Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Aert, zoon van Claes van der Asseldonck, alias van den Bredelaer


Woonplaats: gegoed in Veghel

Geboren: omstreeks 1395
          Vader   : Claes van der Asseldonck, zoon van Wautger van den Bredelaer
          Moeder: Katharina

Overleden: omstreeks 1460


Gegevens:

1.
Omstreeks 1390 hertrouwde Claes van der Asseldonck met Katharina (ca. 1370-1455). Hun kinderen waren:
- Aert
- Elizabeth
- Metken
- Jan

2.
Aert werd rond 1395 geboren. Hij overleed volgens het cijnsboek van Helmond na zijn moeder en voor 1465. Hij was gegoed in Veghel aan de 'Hoghestraet'.

3.
In het cijnsboek van de heer van Helmond van Veghel van 1406 wordt een cijns vermeld voor goed in Veghel aan de 'Hoghestraet':
- Willelmus, zoon van Wautgerus van den Bredelaer, uit het goed van de kinderen van Nycolaus van den Bredelaer
- later voor een deel: Arnoldus en Johannes van Asseldonck
(Bron: GA Helmond, Huisarchief Helmond, inv. nr. 127, fol. 107)

4.
In het cijnsboek van de heer van Helmond van Veghel van 1406 wordt een cijns vermeld voor goed in Veghel aan de 'Lage Heide'. Tussen 1406 en 1421 ging Nycolaus van der Astendonck betalen. In de periode 1406-1421 wordt het goed gesplitst:
- Nycolaus van der Astendonc betaalde 12 nieuwe penningen uit voornoemde beemd (bij de Collartshoeve)
- de familie Graet betaalde 22 nieuwe penningen uit wat in 1621 beschreven wordt als 'eenen acker aen de Leegheijde'

Het deel van Nycolaus van der Astendonc had als cijnsbetalers:
- Nycolaus in 1421 (volgens andere bronnen overleed hij voor 7 januari 1422)
- de weduwe van Nycolaus van der Astendonc
- tussen 1447-1465: de drie kinderen van Nycolauss van der Astendonc
bijschrift in de marge (cijnsboek 1447-1465): 'te onderhouden in naam van de kinderen van Astendonc, ook na de dood van Arnoldus'.
- De cijns werd gesplitst:
- 1/2: Nycolaus, zoon van wijlen Johannes van der Astendonck
- 1/2: Nycolaus, zoon van Andries Aert Lambert
- Het deel van Johannes van der Astendonck:
- Henricus, zoon van wijlen Tielman Aerts
(verder diens nakomelingen)
(Bron: GA Helmond, Huisarchief Helmond, inv. nr. 127, fol. 101 en 104v, inv. nr. 128, fol. 152v en 157, inv. nr. 129, fol. 229)

5.
Op 8 februari 1424 deed Katharina, weduwe van wijlen Nycolaus van der Asseldonc, afstand van het vruchtgebruik in een erfpacht van 1 mud rogge, aan de kinderen van haarzelf en van Nycolaus van der Asseldonc: Arnoldus, Elisabeth, Metken en Johannes. Arnoldus, Elisabeth en Metken droegen hun rechten over aan Dirck, zoon van Arnoldus van der Stegen en beloven de rechten van hun broer Jan te respecreren. De pacht diende elk jaar op Lichtmis betaald worden uit een perceel in Vechel, 'op Hennenberch', gelegen met:
     - een zijde : Johannes Hubrechsz
     - andere zijde: Arnoldus, zoon van wijlen Nycolaus van der Stege
     - een einde : de gemeint
     - andere einde: niet vermeld
(Bron: BP 1194 (1423-1424), fol. 70v)

6.
In een akte van 7 februari 1426 worden met betrekking tot goed te Uden (in die Bytswijc, op die Darpe-hoeve, aen Gheen Byesen, op Bedaf, in den Buntcamp) vermeld:
- de kinderen van wijlen Jan Sporken
- Broes Balensoen
- Lambert Pryker
- Henrick Bloyman, zoon van wijlen Henrick
- Aert van der Assendonc
- Kathelyn, weduwe van Dirck Janssen
(Bron: BP 1197 (1425-1426), fol. 308)

7.
Op 19 februari 1426 beloofde Johannes van Meerlaer, zoon van wijlen Jacobus van Meerlaer, een erfpacht van 2 mud rogge te geven aan Katharina, weduwe van wijlen Nycolaus van der Asseldonk en aan de kinderen van Katharina en Nycolaus: Arnoldus, Johannes, Elisabeth en Mette. Katharina zou de erpacht tot aan haar dood genieten, waarna die aan haar kinderen zou toekomen. De erfpacht werd betaald uit:
huis en erf en hof in Uden, 'op Meerlaer', gelegen met:
     - een zijde : Godefridus Lubrechsz
     - andere zijde: Wellen Stocmans en Henricus Rupert
'die Nuwencamp' in Uden, gelegen met
     - een zijde : Godefridus Lubrechsz
     - andere zijde: de gemeint
een perceel gelegen in ''t Goert', met:
     - een zijde : Wellen Stocmans en Arnoldus van den Bogart
     - andere zijde: Herman van Brede
een perceel genaamd 'die Ber...', gelegen op 'd' Asseldonsche camp'
     - een zijde : Henricus Thijs
     - andere zijde: Jacop Broesz
een weiland op 'Meerlaer', gelegen met:
     - een zijde : Henricus die Smit
     - andere zijde: Godefridus Lubrechs
(Bron: BP 1197 (1425-1426), fol. 72)

8.
Op 28 augustus 1428 droeg Dirck Tielman, zoon van wijlen Aert van der Stegen bovengenoemde pacht van 1 mud rogge over aan zijn broer Claes. Dirck had die pacht verworven van Arnoldus, Elisabeth en Metta, kinderen van wijlen Nycolaus van der Asseldonck en hun broer Waltgerus.
(Bron: BP 1198 (1427-1428), fol. 100)
Afkortingen Historische sites