Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Weltkinus, zoon van Jan Claes van der Asseldonck


Woonplaats: gegoed in Uden

Geboren: omstreeks 1430
          Vader  : Jan, zoon van Claes van der Asseldonck
          Moeder: onbekend

Overleden: omstreeks 1500


Gegevens:

1.
Jan, zoon van Claes van der Asseldonck leefde omstreeks 1395-1467. Zijn kinderen waren:
- Claes van der Asseldonk
- Weltkinus van der Asseldonk
- Mechtelt, trouwde met Egidius Jansz, gegoed in Uden
- Jan van der Asseldonk
- misschien: Aert van Asteldonck
- Dochter

2.
Weltkinus van der Asseldonk leefde ca. 1430-1500 en was gegoed in Uden.

3.
In een oorkonde van 22 augustus 1505 wordt eerst een acte van 26 september 1410 aangehaald. Nycolaus, genoemd van der Astendonck, zoon van Wautgerus, genoemd van den Bredelair, verkocht aan Henricus Hoernken, zoon van wijlen Andries, een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, te betalen uit de volgende drie percelen:

1 - een beemd in Veghel, op 'Hulzelaar', gelegen met:
     - een zijde : het goed van Henricus, zoon van wijlen Wautgerus, genoemd van den bredelaer
     - andere zijde: het goed van Franconus, genaamd Eesseman, verwante(?) van wijlen Jan Rode Hannesoen
     - een einde : het goed van Gerardus, genoemd Heymanssoen
     - andere einde: het goed van Arnoldis, genoemd van den Bolst

2 - een beemd in Veghel op "Hulzelaer', gelegen met:
     - een zijde : het goed van Franconus Eesseman
     - andere zijde: het goed van Arnoldus van den Bolst
     - een einde : het goed van Arnoldus van den Bolst
     - andere einde: het goed van wijlen Gerardus Heymansz

3 - een beemd, gelegen in Veghel, ter plaatse 'Bredelaer', gelegen met:
     - een zijde : het goed van Henricus, zoon van wijlen Wautgerus van den Bredelaer
     - andere zijde: het goed van heer Henricus, zoon van wijlen Nycolaus, genoemd van der Stegen en land van de verkoper
     - een einde : het goed van Henricus, zoon van wijlen Wautgerus van den Bredelaer
     - andere einde: het goed van Henricus, zoon van wijlen Wautgerus van den Bredelaer

Op 22 augustus 1505 worden deze drie percelen omschreven als:

1 - een stuk beemd, gelegen met:
     - een zijde : het goed van Henricus van Deventer
     - andere zijde: het goed van Peter Tyelens Henricxz

2 - een beemd aldaar, gelegen met:
     - een zijde : het goed van Henricus van Deventer
     - andere zijde: het goed van Arnoldus Claes Arntsz

3 - een perceel, gelegen met:
     - een zijde : het goed van Henricus, zoon van wijlen Dirck Rode Hannenz
     - andere zijde: een perceel akkerland, ''t Schoerken', van de kinderen van wijlen Dirck Stanssarts

Voornoemde pacht was op 22 augustus 1505 in handen van de familie van Asseldonck. Op die dag verklaarden:
- Johannes, zoon van wijlen Johannes van der Astendonck,
- Weltkinus, zijn broer,
- Mechteldis, weduwe van wijlen Egidius Janssoen, en
- Nycolaus, zoon van wijlen Andries Arnt Lambertssoen
voornoemde erfpacht te zullen betalen aan heer Emondus, priester van het altaar van Maria en Barbera in de kerk van Erp. De pacht werd sedert lange tijd betaald door:

1 - voornoemde Johannes van der Astendonck uit een beemd in Uden van circa 1 bunder, gelegen met:
     - een zijde : het goed van Lambertus Wyntkens
     - andere zijde: het water 'den leygrave'
     - een einde : het goed van Henricus Rutten
     - andere einde: de gemeint, genoemd ''t Reybroeck'

2 - voornoemde Weltkinus en zijn zus Mechtildis uit een bunder beemd in Uden, gelegen met:
     - een zijde : een dijk, genoemd 'Carpersdyck'
     - andere zijde: het goed van Godefridus Vos
     - een einde : het goed van Johannes du Croys
     - andere einde: het goed van Arnoldus Marsman

3 - voornoemde Nycolaus uit een bunder beemd in Veghel, gelegen met:
     - een zijde : het goed van Agneta, dochter van wijlen Claes Dircx Smolders
     - andere zijde: het goed van Petrus, zoon van Henricus Dircxz
     - een einde : het goed van Nycolaus van der Astendonck
     - andere einde: het goed van Henricus Claessoen

Johannes, Weltkinus, Mechteldis en Nycolaus beloofden de boete uit deze pacht te betalen en de schade te vergoeden voor de eigenaars van de drie eerstgenoemde beemden, wezende: Albertus van Berze, Henricus van Deventer en genoemde Agneta.
(Bron: 1274 (1505-1505), fol. 347-347v)
Afkortingen Historische sites