Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Hillegonda


Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Geboren: Omstreeks 1515
          Vader  : Jacobus, zoon van Matheus Jacobssoen
          Moeder: Onbekend

Overleden: na 18 augustus 1533


Gegevens:

1.
De enige gevonden vermelding van Hillegonda dateert van 18 augustus 1533. Op die datum kocht haar broer Jan een cijns van 10 Rijnsgulden uit 18 lopens land te Gestel bij Herlaar (Sint-Michielsgestel) en uit een huis en erf te Hintham ('s-Hertogenbosch). De cijns moet worden betaald aan Johannes en Hillegondis, kinderen van wijlen Jacobus, zoon van wijlen Matheus, genoemd Theuwen Jacopssoen. Omdat deze cijns in 1637 nog in handen van een nakomeling van Johannes, broer van Hillegondis is, is het zeker dat deze transactie betrekking heeft op deze familie.
(Bron: BP 1364, fol. 318-318v)
Afkortingen Historische sites