Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Mariken


Woonplaats: waarschijnlijk 's-Hertogenbosch

Geboren: omstreeks 1555
          Vader  : Jan, zoon van Jacob Matheus in den Rijder
          Moeder: Anna van den Steen

Overleden: omstreeks 1635


Gegevens:

1.
Mariken(of Maria) werd op 5 maart 1608 vermeld bij de verdeling van het goed van haar ouders. Ze is dan ongetrouwd, anders zou de naam van haar man ook genoemd zijn geweest.
(Bron: BP 1834, fol. 266).

2.
Haar nicht Anna van Asseldonk vermeldde in haar testament van 16 juli 1638 het testament van 'Mariken onse moeijken' (Mariken, mijn tante). In dat testament van Anna wordt de helft van een hoeve te Moergestel en de helft van een perceel te Rosmalen geschonken aan de kinderen van Anneken, dochter van Jan Janssen Ryders. Die kinderen moesten dan aanspraken opgeven die zij maken op het testament (de nagelaten of na te laten bezittingen) van Mariken, de tante van Anna van Asseldonk, en die van Anna van Asseldonk en haar erfgenamen. Want, zo staat in het testament van Anna van Asseldonk, door haar schenking heeft Anna niet alleen voldaan aan het testament van Mariken, haar tante, maar Marikens schenking zelfs verdubbeld. Uit deze gegevens blijkt dat Mariken een tante was van Anna van Asseldonk's vaderszijde.
(Bron: ARA Brussel, Openbare Onderstand Leuven, inv. nr. 4260)

3.
Uit voorgaande blijkt dat Maria, alias Mariken, niet lang voor 1638 overleden is, en dat er in 1638 nog onenigheid was over haar erfenis. Als we haar sterfdatum op omstreeks 1635 stellen en een leeftijd van 80 jaar aanhouden, dan zal ze rond 1555 geboren zijn.
Afkortingen Historische sites