Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Anneken


Woonplaats: waarschijnlijk 's-Hertogenbosch

Geboren: omstreeks 1585
          Vader  : Jan, zoon van Jan Jacobs Rijders van Asseldonck
          Moeder: Geertruda van der Meer

Overleden: omstreeks 1635


Gegevens

1.
Anneken, dochter van Jan Jans Rijders zal rond 1585 in 's-Hertogenbosch geboren zijn.

2.
Op 24 januari 1617 wordt haar man vermeld: Jacop Laureijns de jonge. Anneken verwerft van haar moeder dan een deel van grond in Maren die meteen doorverkocht wordt.
(Bron: BP 1493, fol. 249v-251)

3.
'Jacob soene Jacobs Laureynssen' man van Anneken, verwierf op 17 december 1624 een deel van De Nieuwe Pijnappelse Hoeve in Moergestel.
(Bron: BP 1856, fol. 416-421v)

4.
Op 30 oktober 1625 was 'Jacob Laureynssen den jonghen' getuige bij een schenking van een cijns van 95 gulden per jaar, te betalen door 'het gemeyn corpus van Vechel' aan de Boosche Predikheren. Anneken's broer Jan was toen prior van de Bossche predikheren.
(Bron: G.A. Meijer, O.P., Chronicon conventus Buscoducensis ordinis praedicatorum et historia monasterii Worcumiensis, auctore p. Jacob Brouwer (1908) 227-229)

5.
In 1638 legateerde Anna Cornelisdr van Asseldonk de helft van een deel van De Pijappelse Hoeve in Moergestel aan 'de kynderen van Jacob Laureynssen, verwect bij Anneken dochter Jan Jansens Ryders'. Ook kregen ze toen de helft van een perceel te Rosmalen.
(Bron: AR Brussel, Openbare Onderstand Leuven, inv. nr. 4260)

6.
In 1658 heette Annekens man: Jacob Laureynsse van Empel. Hij bewoont dan het huis 'In den Gulden Rijder' in de Hinthamerstraat in 's-Hertogenbosch, waar eerder Annekens oom en daarvoor haar grootvader woonden.
(Bron: Mosmans, J. en Alph. G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907).)

7.
Het huis 'in het Gulden Hoofd' in 's-Hertogenbosch werd op 15 oktober 1633 gerechtelijk verworven door Jacob Laureynszn van Empel en hierna verkocht aan Nicolaas de Lobell.
(Bron: Van Sasse van Ysselt, A.F.O., Voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch('s-Hertogenbosch 1910), deel 3, 496-501).

8.
Er zijn rekeningen bewaard gebleven van omstreeks 1630 van lakenkoper 'Jacob Lauwerenss'.
(Bron: GA 's-Hertogenbosch, inv. nr. 2.1)

9.
Op 26 november 1643 werd Allegonda, dochter van 'Jacob Lourijnszoon van Empel' genoemd. Ze was toen getrouwd met Jacob Janszn van Lier. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend: Willem, Jacob en Johan.
(Bron: Van Sasse van Ysselt, A.F.O., Voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch('s-Hertogenbosch 1910), deel 1, 161-165.)

10.
Het cijnsboek van de hertog van Brabant van's-Hertogenbosch over de periode 1573-1624 noemt een cijns uit een goed 'in de Torrenstraet' in 's-Hertogenbosch van 8 1/2 oude penningen. De opeenvolgende cijnsbetalers zijn:
- Anna, weduwe van Willem van Delft
- Jacop Janssen in den Ryder
- Catharina, weduwe van Jacop Janss
- Henrick Jacop Janssen
- Jacop Laureynssen de jonge
(Bron: RANB, ARGGD, inv. nr. 280, fol. 41v)

11.
Op 13 december 1630 maakte Aelbertken, een zus van Anneken, haar testament op. Aelbertken legateerde onder andere aan haar moeder Gertruyt een rente van 25 gulden per jaar, die ze nu ontvangt van de Staten van Brabant. Na haar moeders dood dienden deze inkomsten naar haar neef Laureyns Jacobs te gaan.
(Bron: RA Berlicum, inv. nr. 55, fol. 66v-68)

12.
Willem (Guilielmus) van Empel studeerde in 1645 filosofie in Leuven met een studiebeurs van Anna van Asseldonck. In 1647 kreeg hij een uitkering van de beurs pedagogie de Burcht in Leuven. Op 17 november 1647 werd hij ingewijd als Capucijn. Zijn kloosternaam was Hieronymus. Op 19 december 1654 werd hij in Mechelen priester gewijd. Hij was werkzaam in Mechelen en Gelder. Hij overleed op 16 oktober 1676 te Geldern. Zie ook: Studiebeurzen.
(Bron: Bots, H., J. Matthey en M. Meyer, Noord-Brabantse studenten te Leuven (1550-1750) 287)

13.
Dominicus van Empel studeerde in 1643 in Leuven in pedagogie het Varken. Hij kreeg in 1647, 1648 en 1649 een beurs. Zie ook: Studiebeurzen
(Bron: Bots, H., J. Matthey en M. Meyer, Noord-Brabantse studenten te Leuven (1550-1750) 287)

14.
Op 5 november 1625 maakten Jacob, zoon van Jacob Laureijns Romme en Anneken, dochter van wijlen Jan Jan Jacobs Rijders, wonende in 's-Hertogenbosch, hun testament op. Op 3 februari 1639 werd het testament geopend. Anneken was toen al overleden en Jacob was ziek.
- Jacob wil begraven worden in de kerk van het Predikherenklooster in 's-Hertogenbosch, voor het Onze-Lieve- Vrouwe altaar.
- Jacob en Anneken schenken 30 stuivers aan de Sint-Jan kerk in 's-Hertogenbosch.
- Na Annekens overlijden zullen 50 zielmissen worden gelezen in het Predikherenklooster.
- Het armenfonds van het Blok Hinthamerstraat krijgt 6 gulden na hun beider overlijden.
- Ook wordt 3 gulden geschonken om het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel in de kerk van het Predikherenklooster te versieren.
- Annekes had het vruchtgebruik en haar kinderen het erfrecht gerfd van goederen van Annekens nicht Johanna, dochter van Willem van der Meer uit 's-Hertogenbosch. Annekens kinderen krijgen na Anna's dood ook het vruchtgebruik.
- De langstlevende erft alles, maar zal aan hun kinderen 300 gulden geven.
(Bron: NA 's-Hertogenboch, inv. nr. 2690, fol. 26)

15.
Omdat Anneken niet genoemd wordt in het testament van haar zus Aelbertken van 14 juli 1636 is ze vermoedelijk voor die datum overleden.
(Bron: NA 's-Hertogenbosch, inv. nr. 2674)
Afkortingen Historische sites