Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Jacob Matheus Jacobssoen


Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Beroep: onbekend

Geboren: Omstreeks 1480
          Vader  : Theuwen, zoon van Jacob
          Moeder: Onbekend

Overleden: Tussen 1518 en 1541

Gehuwd omstreeks 1510: de naam van zijn vrouw is onbekend

Kinderen:

- ca. 1510:
Jan
- ca. 1515: Hillegonda


Gegevens:

1.
Jacob Matheus Jacobssoen zal omstreeks 1480 geboren zijn. Deze datum is afgeleid van de beredeneerde geboortedaum van zijn zoon Jan (1510-1515).

2.
Zijn sterfdatum kan als volgt benaderd worden. Op 12 november 1518 kocht Jacob land. in een akte van 17 december 1541 wordt zijn zoon Jan, zoon van wijlen Jacobus Matheeuss genoemd. Jacob is dus in de periode 1518-1541 overleden.
(Bron: BP 1289, fol. 346v-347v; BP 1336, fol. 57)

3.
Op 14 juli 1507 verkocht Jacobus, zoon van wijlen Matheus Jacopssoen een cijns van zes pond per jaar uit een huis en erf te Hintham ('s-Hertogenbosch) aan molenaar Wilhelmus, zoon van Wilhelmus van Weert.
(Bron: BP 1276, fol. 381v)

4.
Petrus, zoon van wijlen Wilhelmus Vosch, verkocht circa 1 bunder grond te Rosmalen aan Jacobus, zoon van wijlen Matheus Jacopsz. Op 12 november 1518 verkocht Jacob deze grond door aan Anthonius, zoon van wijlen Johannes van Grevendonck.
(Bron: BP 1289, fol. 346v-347v)
Afkortingen Historische sites