Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Jacob Jan Jacobs Rijders van der Asseldonck


Woonplaats: 's-Hertogenbosch, in het huis 'In den Gulden Rijder' in de Hinthamerstraat

Beroep: lakenkoopman

Geboren: omstreeks 1540
          Vader   Jan, zoon van Jacob Matheus in den Rijder
          Moeder: Anna van den Steen

Overleden: tussen 1612 en 1621

Gehuwd omstreeks 1570 met: Catharina Pijnappel

Kinderen:

- ca. 1575: Henrick


Gegevens:

1.
Jacobs vader was omstreeks 1510-1515 geboren. Zijn vrouw omstreeks 1535. Jacob zal rond 1540 geboren zijn.

2.
Hij zal dan rond 1565 getrouwd zijn met Catharina Pijnappel.

3.
Hij wordt op 11 oktober 1578 genoemd in verband met de ontvangst van een lijfrente van jaarlijks 5 gulden:
'Cornelis zoone Jans Jacops inden ryder vanden zelven ende Anna dochter Jans vanden Steen zynen huysvrouwe tzamen verwect out 20 jaeren tot zynen lyve jaerlicx 5 g(ulden).'
(Bronn: Wim Cop, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014).)

3.
Toen op 1 augustus 1591 in 's-Hertogenbosch het huis 'de Gulden Schoen' verkocht werd, stond het naast het huis 'in den Rijder', toebehorend aan 'Jacob Janszn, lakenkooper'. In 1658 was het huis eigendom van de kinderen van Jacobs Laureynsse van Empel. Deze was gehuwd met Anneken, dochter van Jan van Asseldonck, broer van Jacob. Waarschijnlijk woonde Jacob (evenals zijn vader) in dit huis, dat ook wel 'in den Gulden Rijder' genoemd werd.
(Bron: Van Sasse van Ysselt, A.F.O., Voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, ('s-Hertogenbosch
1910), deel 3, 257-262)

4.
Op 3 december 1600 werd het goed verdeeld van Heylken, dochter van Willem Pijnappel, zus van de vader van Catharina Pijnappel. Jacop Jan Jacops, gehuwd met Catharina Pijnappel, Marten Janss, gehuwd met Engelken Pijnappel en Elizabeth Pijnappel, krijgen:
- de helft van een perceel, groot 3 morgen en 4 hont, gelegen in Oss, genaamd 'dat Efferste Oyerbroecke'
- 1 morgen land in Kessel, int Kessels broek aan de 'Vranckmerdijck'
- de helft van een cijns van 18 carolusgulden en 15 stuivers uit goed te Oss, genaamd 'den Bloementroost'
(Bron: BP 1853, fol. 368v-370v)

5.
Jacob Jansen in de Rijder werd in okt 1604 tot stadsrentmeester van Den Bosch benoemd en bleef dit tot zijn overlijden in 1616. Hij wordt genoemd als deken van het gilde van de gewantsnijders in 1596 en 1601. Hij wordt vermeld als gezworene (lid van het stadsbestuur) van 1597 tot en met 1600.
(Bronnen: mededeling Wim Cop d.d. 20 mei 2015, Wim Cop, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014).)

6.
Op 23 oktober 1612 kocht Jacop, zoon van wijlen Jan Jacops Rijders, van Gerard van Houthem uit Sint-Oedenrode een cijns van 18 guldens en 15 stuivers, te betalen uit goed te Houthem onder Sint-Oedenrode.
(Bron: BP 1498, fol. 126v-127)

7.
Zijn zoon Henrick legateerde deze cijns in 1621 aan Elizabeth Pijnappels.
(Bron: BP 1498, fol. 126v-127v)

8.
Uit bovenstaande akte blijkt dat Jacob op 23 oktober 1612 nog leefde. In een akte van 23 juni 1621 is sprake van 'wijlen Jacops Janss van der Asseldonck'. Jacob overleed dus tussen 1612 en 1621. Zijn vrouw overleed na hem.
(Bron: BP 1497, fol. 388v-389)

9.
Het cijnsboek van de hertog van Brabant van's-Hertogenbosch over de periode 1573-1624 geeft een cijns uit een goed 'in de Torrenstraet' in 's-Hertogenbosch van 8 1/2 oude penningen. De opeenvolgende cijnsbetalers zijn:
- Anna, weduwe van Willem van Delft
- Jacop Janssen in den Ryder
- Catharina, weduwe van Jacop Janss
- Henrick Jacop Janssen
- Jacop Laureynssen de jonge
(Bron: RANB, ARGGD, inv. nr. 280, fol. 41c)
Afkortingen Historische sites