Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Catharina Pijnappel,

gehuwd met Jacob Jan Jacobs Rijders van der Asseldonck


Gegevens:

1.
Catharina was een dochter van Jan Willem Jans Pijnappel de jonge en Maria Jacobs Colen.

2.
Op 14 december 1564 kocht Jan Pijnappel de jonge het huis 'de Zon', later 'de Pijnappel' genoemd, dat eerder in bezit was van zijn broer Jan Pijnappel de oude. Op 20 juni 1567 verkoopt hij het weer aan Willem Jans van Loon.

3.
Naast het huis 'de Pijnappel' stond het huis 'de Ruysche Poort'. Op 4 maart 1563, na de dood van Jan Pijnappel de oude, verkochten diens kinderen dit huis aan Jan Pijnappel de jonge. Op 5 juni 1589 verkocht Jan Pijnappel de jonge dit huis door aan meester Frans Goossen van der Borcht, priester te Boxtel.

4.
Uit het huwelijk van Jan Pijnappel de Jonge met Maria Jacobs Colen werden de volgende kinderen geboren:
- Elisabeth, gehuwd met Jan Nicolaus Strick, weduwenaar van Anneke Stooters
- Angela, gehuwd met Maarten Jans van Heusden
- Catharina, gehuwd met Jacob Jan Jacobs in den Rijder van der Asseldonck

5.
Elisabeth Pijnappel had op 3 februari 1559 vijf minderjarige kinderen. Ze leefde nog op 8 maart 1622. Elisabeth zal daarom rond 1530 geboren zijn en omstreeks 1550 gehuwd. De geboortedatum van haar vader Jan Pijnappel de jonge zal dan rond 1505 liggen. De geboortedatum van Catharina, die huwde met Jacob van der Asseldonck, stellen we op omstreeks 1535.
(Bronnen: Van Sasse van Ysselt, A.F.O., Voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch('s-Hertogenbosch 1910), deel 1, 136-142, 150-160, 370-372, deel 2, 433-436, deel 3, 581-585. Zie ook: Van Sasse van Ysselt, A.F.O., Nieuwe catalogus der oorkonden van de provinciale genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord Brabant, nr. 485)
Afkortingen Historische sites