Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Gertruda van de Meer,

gehuwd met Jan Jan Jacobs Rijders van Asseldonck


Gegevens:

1.
Geertruda was en dochter van Willem van der Meer en Aelbertken, dochter van Jan Arnoldus van Vladeracken. Uit het huwelijk van Willem en Aelbertken werden geboren:
- Geertruda, gehuwd met Jan Jan Jacobs Rijders
- Jenneken
- Arnolda

Willem van der Meer hertrouwde met Elizabeth, dochter van Laurens Pelgroms de Bye en Geertruyd Wynants van Resand. Uit dit huwelijk werden geboren:
- Dierck
- Willem
(Bronnen: Van Schijndel, B.W., Une génealoge Brabançonne: Les Van Zeeland, 1230-1965 (Bruxelles 1965); Van Sasse van Ysselt, A.F.O., Voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch('s-Hertogenbosch 1910), deel 2, 184-186.)

2.
In een oorkonde van 24 juli 1625 staat dat een cijns van 15 gulden per jaar uit een huis en erf te Erp betaald moet worden aan 'Geertruijt, weduwe (van) Jan janss Rydere'.
(Bron: BP 1500, fol. 277-283v)

3.
In 1630 woonde Geertruda van der Meer in bij haar dochter Aelbertken 'geestelice persoon' in Berlicum.
(Bron: RA Berlicum, inv. nr. 55, fol. 66v-68)
Afkortingen Historische sites