Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Elizabeth van Erp van Ponsendael,

gehuwd met Cornelis Jan Jacobs Rijders van Asseldonck


Gegevens:

1.
Elizabeth van Erp van Ponsendael was afkomstig uit Erp. Ze was een afstammelinge van Lucas Leonis van Erp van Ponsendael, die leefde in het begin van de vijftiende eeuw.
(Bron: Brabantse leeuw (1961) 128)

2.
Henrick Jan Jacobs van Erp van Ponsendael huwde met Joanna, dochter van Petrus Couverincx. Hun enig kind was:
- Elizabeth, die huwde met Cornelis van Asseldonck

Henrick van Erp van Ponsendael hertrouwde met Judith van Duijfhuijsen, zijn dienstmeid. Kinderen uit dit huwelijk waren:
- Jan, gehuwd met Walraven Dirck Otten

- Elizabeth, gehuwd met Jan Aert Jan Leyten (uit Erp)
             Zoon: Aert, was president-schepen in Erp

- Catharina, gehuwd met jonker Godevaert Hornkens (uit Erp)
             kinderen: - Hendrik (pastoor, overleden in 1657)
                       - Merycke, gehuwd met Daniel van Zeeland
                       - Anna, gehuwd met Jan Quens Baeckermans
                       - Elizabeth, gehuwd met Christiaen van Loon

- Johanna, gehuwd met Gerard Thielemans (uit Erp)
           kinderen: - Cornelis, gehuwd met Wilhelma Hornkens
                     - Gijsbert (doodgeslagen in Gemert)
                     - Henrick, gehuwd met Elisabeth
                     - Maria, gehuwd met Cornelis Goyaerts van de Abeele
                     - Petronella, gehuwd met Wouter Hornkens (Gemert)
                     - Dircxe, gehuwd met Jan Corstiaens
                     - Judith, gehuwd met Simon Aert Janssen
                     - Anna, gehuwd met Peter Aerts
                     - Peter, gehuwd met Ida Jan Lamberts
                     - Jan

- Jacob, gehuwd met Jacomina (hertrouwwd met Jan Aerts
         dochter: - Judith, gehuwd met Hubert Jan Faes Marten

- Johanna, gehuwd met Peter Peter Rutten
           kinderen: - Goort (schepen in Veghel), gehuwd met Catharina Jan Peter Tielens
                     - Lambert
                     - Hendrik de oude
                     - Gysbert
                     - Peter, gehuwd met Peerke Gerit Kilsdonk
                     - Maria, gehuwd met Peter Hendrick van de Berg
                     - Anna, gehuwd met Hendrick Wouters

(Bronnen: ARA Brussel, Openbare Onderstand Leuven, inv. nrs. 4260-4304; Handelingen van het provinciaal genootschap voor kunsten en wetenschappen Noord Brabant (1893) 178-193; Brabantse Leeuw (1955) 24-26; (1956) 7-9; (1961) 87-89, 96, 127, 128; Van Schijndel, B.W., Une génealoge Brabançonne: Les Van Zeeland, 1230-1965 (Bruxelles 1965) 115-123, 142, 143; BP 1461, fol. 454v; Archief Abdij van Berne, Asseldonk-protocollen, RANB, BP 1461, fol. 454v)

3.
De familie van Johanna Couverincx, de moeder van Elizabeth van Ponsendael was als volgt:

Peter Gijsbert Lonis van de Coevering, gehuwd met Genoveva, dochter van meester Jan van Breugel. Hun kinderen:
- Gijsbert Couverincx, priester, benoemd tot bisschop (leefde ca. 1539-1613)
- Petronella
- Joannes
- Maria, gehuwd met Dirck Mathijs Versantvoirt (uit Sint-Oedenrode)
- Johanna, gehuwd met Jan Jan Geraert van Heessel (uit Sint-Oedenrode, erfsecretaris van Peelland)
- Johanna, gehuwd met Hendrick Jan Jacobs van Erp van Ponsendael (uit Erp)

Over de familie van Anna's moeders zijde zijn veel gegevens bewaard gebleven in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, Openbare Onderstand Leuven, inv. nrs. 4260-4304 en in het Archief van de abdij van Berne, de Asseldonk-protocollen. Het betreft stukken betreffende kandidaten voor de beurzen gesticht door Anna, dochter van Cornelis van Asseldonck en Elizabeth van Erp van Ponsendael. Familieleden hadden voorrang bij de bedeling van deze beurzen en daarom stelden kandidaten stambomen op, om te bewijzen dat ze familie waren van Anna van Asseldonck.

4.
Op 1 juni 1627 verklaarde Anna van Asseldonk mede namens haar moeder een bedrag betaald te hebben. Op 27 juni 1627 kochten Jan en Anna een rente waarvan hun moeder het vruchtgebruik geniet. Op 30 augustus 1627 kochten Jan en Anna weer een rente, maar bij deze koop werd hun moeder niet vermeldt. Op 3 februari 1628 verkochten Jan en Anna van Asseldonck het 'Huis van Nuenen' in 's-Hertogenbosch. Elizabeth is dan kennelijk al overleden. Elizabeth van Erp van Ponsendael overleed dus in 1627 of 1628, en mogelijk tussen 27 juni en 30 augustus 1627.
(Bron: BP 1500, fol. 277-283v; BP 1555, fol. 324v; BP 1555, fol. 327; BP 1543, fol. 152-153v)
Afkortingen Historische sites