Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Henrick


Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Geboren: omstreeks 1575
          Vader  : Jacob, zoon van Jan Jacobs Rijders van der Asseldonck
          Moeder: Catharina Pijnappels

Overleden: in 1621 of 1622


Gegevens:

1.
In een akte van 23 juni 1621 wordt genoemd: 'Henrick, zoene wijlen Jacops Janss Ryder van der Asseldonck, van zelven Jacoppen en Catharina dochter Jans Pijnappel zijne huysvr(ouw) tsamen verwect'. De naam 'Ryder' werd doorgestreept en vervangen door 'van der Asseldonck'. In deze oorkonde ruilt Henrick goed met zijn tante Elizabeth Pijnappel. Elizabeth ontving een halve hoeve te Moergestel, ter plaatse 'Daerover'. Op deze hoeve boerde Aert Diercs. Henrick ontving in ruil daarvoor de helft van een hoeve in de Sint-Lambertusparochie te Vught, nabij Helvoirt, waarop dan Jan Willems Anthoniss boert. Elizabeth had de halve hoeve te Vught gerfd van Marten Jans van Heusden, gehuwd met Angela Pijnappel. De andere helft was gerfd door Catharina Pijnappel, de weduwe van Jacop Janss en Henricks moeder. Na de ruil bezit Henrick dus de hele hoeve te Vught.
(Bron: BP 1497, fol. 388-389).

2.
Op 5 juli 1621 maakte Henrick zijn testament op voor notaris Dirck van Kessel in 's-Hertogenbosch. Kappelhof maakte uittreksels van oorkonden van de Blokken van 's-Hertogenbosch. Onder nr. 14 geeft hij: Uittreksel van het testament (..) van Hendric zoon van Jacob Janssen van der Asseldonck, rentmeester van deze stad, betreffende een legaat voor Marije, bewoonster van een kamer, die zij haar leven lang zonder huurbetaling zal mogen bewonen en dat na haar dood deze kamer verkocht moet worden en het geld van de verkoop aan het blok van de Hinthamerstraat moet worden gegeven.
(Bron: GA 's-Hertogenbosch, Kappelhof, A.C.M, Uittreksel van oorkonden van de Bossche Blokken)

3.
In enkele oorkonden wordt naar dit testament en de bezittingen van Henrick verwezen.
- Henrick bezat een hoeve te Vught (zie hiervoor).
- Hij schonk de Pijnappelse hoeve in Moergestel voor de ene helft aan Elsabeth Pijnappels en voor de andere helft aan Cornelis van der Asseldonck en de kinderen van Jan Janss van der Asseldonck.
(Bron: BP 1856, fol. 416-421v)
- Hij vermaakte in zijn testament een cijns van 18 gulden en 15 stuivers uit grond in Sint-Oedenrode aan zijn tante Elizabeth Pijnappels.
(Bron: BP 1498, fol. 126v-127v)

4.
Uit deze gegevens kunnen we concluderen dat:
- Henrick geen vrouw en kinderen naliet. Vermoedelijk bleef hij ongetrouwd.
- Hij liet ook geen broers of zussen na. Hij kan enig (volwassen geworden) kind geweest zijn.

5.
Omdat Elizabet Pijnappels een cijns die ze per testament van Henrick toebedeeld kreeg op 11 juni 1622 weer doorverkocht aan Peter Moijses Leonartss zal Henrick voor die datum overleden zijn.
(Bron: BP 1498, fol. 126v-127v)

6.
Het cijnsboek van de hertog van Brabant van's-Hertogenbosch over de periode 1573-1624 geeft een cijns uit een goed 'in de Torrenstraet' in 's-Hertogenbosch van 8 1/2 oude penningen. De opeenvolgende cijnsbetalers zijn:
- Anna, weduwe van Willem van Delft
- Jacop Janssen in den Ryder
- Catharina, weduwe van Jacop Janss
- Henrick Jacop Janssen
- Jacop Laureynssen de jonge
(Bron: RANB, ARGGD, inv. nr. 280, fol. 41)
Afkortingen Historische sites