Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Gijsbert


Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Geboren: omstreeks 1590
          Vader  : Cornelis, zoon van Jan Jacobs Rijders van der Asseldonck
          Moeder: Elizabeth van Erp van Ponsendael

Overleden: tussen 1615 en 1624


Gegevens:

1.
Cornelis van Asseldonck trouwde omstreeks 1585 met Elizabeth van Erp van Ponsendael. De doopboeken van de Sint-Jan ontbreken de jaren 1580-1592. Vanaf 1595 vinden we er kinderen van Cornelis en Elizabeth gedoopt. Omdat hij in 1609 zijn studie in leuven begon, zal Gijsbert rond 1592 geboren zijn.

2.
'Gisbertus van der Asseldonck' uit 's-Hertogenbosch begon in september 1609 de artes-studie aan de pedagogie het Varken te Leuven. Op 24 november 1611 promoveerde hij tot Artes Licentiaat als 104de van de 198 kandidaten. Hierna was hij theologant. In 1615 behaalde hij de baccalaureaatsgraden biblicus en sententiarius.
(Bron: Bots, H., J. Matthey en M. Meyer, Noord-Brabantse studenten te Leuven (1550-1750) 159)

3.
Op 9 september 1613 maakt de Bossche geestelijke Gijsbertus Couverincx, een oom van Gijsberts moeder, zijn testament op. Hij legateerde onder andere enkele boeken aan zijn verwante Gisbertus van Asseldonk. 'Item legat magistro Gisberto Cornelii ab Asseldonk, cognato suo, summam Theologicam divi Thomae in tribus volumnibus a Plantino impressam in quarto et Lessium de jure et justitia, sic tamen, ut Joannes ipsius frater, si a promotione sacrae Theologicam, quam pater ad ipsium misit, et legat dicto Biblia Romana in quarto impressan in officia Plantiniana.'
(Bronnen: Handelingen van het provinciaal genootschap voor kunsten en wetenschappen Noord-Brabant (1893) 178-193; Schuyl, Beurzenstichting I nr. 41, 457-464)

4.
Op 15 juli 1625 worden Jan en Anna de 'eenige kinderen der voors(creve) Elizabeths en wijlen Cornel(is) Janss van der Asseldoncq' genoemd. Hieruit blijkt dat Gijsbert dan al overleden is.
(Bron: BP 1536, fol. 446v-450v)

Ook bij de verdeling van de Pijnappels hoeve op 17 december 1624 worden als kinderen van wijlen Cornelis van Asseldonck alleen Jan en Anna genoemd, zodat Gijsbert ook voor die datum al gestorven zal zijn.
(Bron: BP 1856, fol. 416-421v).

Gijsbert overleed dus tussen 1615 en 1624.
Afkortingen Historische sites