Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Peter


Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Geboren: in 1597
          Vader  : Cornelis, zoon van Jan Jacobs Rijders van der Asseldonck
          Moeder: Elizabeth van Erp van Ponsendael

Overleden: vermoedelijk als kind, zeker voor 1624


Gegevens:

1.
Peter werd op 3 mei 1597 in de Sint-Jan in 's-hertogenbosch gedoopt.
Vader: Cornelis Janss
Moeder: Lysken de huysvrouw
Peetvader: Goyaert van Engelant, m(eeste)r int Groot Gasthuys
Peetmoeder: Jenneken Janssen van Eersst
(Bron: GA 's-Hertogenbosch, doopboeken Sint-Jan, inv. nr. 3A, fol. 84)

2.
Op 15 juli 1625 worden Jan en Anna de 'eenige kinderen der voors(creve) Elizabeths en wijlen Cornel(is) Janss van der Asseldoncq' genoemd.
(Bron: BP 1536, fol. 446v-450v)

Hieruit blijkt dat Peter dan al overleden is. Ook bij de verdeling van de Pijnappels hoeve op 17 december 1624 worden als kinderen van wijlen Cornelis van Asseldonck alleen Jan en Anna genoemd, zodat Peter ook voor die datum al gestorven zal zijn.
(Bron: BP 1856, fol. 416-421v).

3.
Omdat er geen vermeldingen van Peter gevonden zijn, mag aangenomen worden dat hij dat hij als kind overleed.
Afkortingen Historische sites