Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Henrick


Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Geboren: in 1603
          Vader  : Cornelis, zoon van Jan Jacobs Rijders van der Asseldonck
          Moeder: Elizabeth van Erp van Ponsendael

Overleden: vermoedelijk als kind, zeker voor 1624

Gegevens:

1.
Hernrick werd op 21 maart 1603 in de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch gedoopt.
Vader: Cornelis Janss
Moeder: Lysken de huysfrou
Peetvader: Henrick Jacobs (Vermoedelijk een zoon van Cornelis' broer Jacob)
Peetmoeder: Lysken van Heetvelt
(GA 's-Hertogenbosch, doopboeken Sint-Jan, inv. nr. 4A, fol. 31)

2.
'Joannes van (der) Asseldonck' uit 's-Hertogenbosch begon op 14 december 1620 in Leuven een studie artes en pedagogie aan faculteit 'het Varken'.
(Bron: Bots, H., J. Matthey en M. Meyer, Noord-Brabantse studenten te Leuven (1550-1750) 159)

3.
Op 15 juli 1625 worden Jan en Anna de 'eenige kinderen der voors(creve) Elizabeths en wijlen Cornel(is) Janss van der Asseldoncq' genoemd. Hieruit blijkt dat Henrick dan al overleden is.
(Bron: BP 1536, fol. 446v-450v)

4.
Ook bij de verdeling van de Pijnappels hoeve op 17 december 1624 worden als kinderen van wijlen Cornelis van Asseldonck alleen Jan en Anna genoemd, zodat Henrick ook voor die datum al gestorven zal zijn.
(Bron: BP 1856, fol. 416-421v).

5.
Henricus overleed dus tussen 14 december 1620 en 15 juli 1625.
Afkortingen Historische sites