Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Metken

Woonplaats: Veghel

Geboren: Omstreeks 1590
	Vader: Jacop, zoon van Henrick Jacopssoen aent Hecken
	Moeder: Heylken, weduwe van Henrick Goyarts

Overleden: in 1660Gegevens:

1.
Metken werd rond 1590 geboren uit het tweede huwelijk van Jacop Henrick Jacops aent Hecken met Heijlken, weduwe van Henrick 
Goiarts.

2.
Op 14 oktober 1617 leende 'Metken, dochtere Jacop Jendrickx aent Hecken, verwect bij Heijlken sijnder huisvrouwe', 56 gulden 
aan Jan Diricx Willemssen voor een periode van 2 jaar en tegen een rente van 2 gulden en 15 stuivers per jaar. Het bedrag werd 
op 7 april 1620 afgelost.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 44, geen folio nr.)

3.
Metken trouwde op 24 augustus 1621 in Veghel met Wouter Janssen Wouter Donckers. Uit dit huwelijk werden in Veghel gedoopt:
- 6 januari 1623: Walraven
- 14 maart 1626: Heijlken
- 24 juni 1627: Jan
- 29 juni 1631: Jacobus
De peetmoeder van Walraven was Annken Dircx, vermoedelijk de vrouw van Dirick Jacob Henricx. De peetmoeder van Jacobus 
was Maria Henrici Theodori, dat is Maria, de vrouw van Henrick Drick Jacobs.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 2)

4.
Wouter Jan Wouters werd op 12 december 1633 in Veghel begraven. 
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 2)

5.
Metken werd op 1 september 1660 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 2)
Afkortingen Historische sites