Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn
 

Heylwigis

Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1633
	Vader: Henrick, zoon van Dirck Jacobs
	Moeder: Maria, dochter van Herick Jan Claes

Overleden: in 1659
 
Gegevens:

1.
Heylwigis werd op 6 november 1633 in Veghel gedoopt.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 2)

2.
Op 29 februari 1656 trouwde Heijlwigis in Veghel met Tijs Jan Aerts (ook wel Mathias, zoon van Joannes Arnoldus genoemd). Vermoedelijk was Tijs een broer van Adriaen Jan Aerts, die met Heijlwigis' zus Margriet trouwde. Het enig gedoopte kind uit dit huwelijk:
- 2 februari 1658: Maria
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 3)

3.
Heijlwigis werd op 13 oktober 1659 in Veghel begraven. Ze kan in het kraambed gestorven zijn.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 2)

4.
Op 28 juli 1674 erft haar dochter Maria van het goed van Heijlwigis' ouders:
- een huis met erf, groot ongeveer 2 lopens, gelegen in Veghel 'aent Beuckelaer, genaemt aent Hecken'
- 1 lopen land met een dries, groot ongeveer 1/2 lopens, 'aent Beuckelaer'
- een 'hoijcant', groot ongeveer 6 lopens, gelegen achter het hooiveld
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 55, geen folio nr.)
Afkortingen Historische sites