Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn
 

Margriet

Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1641
	Vader: Henrick, zoon van Dirck Jacobs
	Moeder: Maria, dochter van Herick Jan Claes

Overleden: in 1719
 
Gegevens:

1.
Margareta werd op 28 oktober 1641 in Veghel gedoopt.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 2)

2.
Margareta (Margriet) trouwde op 25 april 1672 in de Veghelse kerk met Adrianus Joanneszn (Ariaen Jan Aerts van Schijndel). Ariaen was waarschijnlijk een broer van Tijs Jan Aerts van Schijndel, waarmee Margriets zus Heijlwigis in 1656 getrouwd was. Op 29 april 1674 trouwden ze voor de Veghelse schepenen.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4; RANB, Burgerlijke stand Veghel, inv. nr. 7)

3.
In Veghel werden uit dit huwelijk de volgende kinderen gedoopt:
- 14 februari 1675: Joannes
- 5 oktober 1676: Henricus
- 26 september 1678: Mathias
- 11 juli 1682: Maria
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 3 en 4)

4.
Op 28 juli 1674 erfde Adriaen Janssen van Schijndel, gehuwd met Margriet, van Margriets ouders:
- de schuur, die hij binnen 3 jaar moet verzetten naar zijn eigen erf
- de helft van de hof en aangelegen land, groot voor zijn helft 5 lopens, gelegen in Veghel 'aent Beuckelaer'
- de helft van een beemd 'de Viscer' in Veghel 'int achterste Dorhout', groot ongeveer 2 karren hooi
- 5 appel- en 5 eikenbomen, over een jaar te 'ruijmen'
- Aert Dirck van Eerdt, man van Metjen, moet 30 gulden geven 'alse timmercoste'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 55, geen folio nr.)

5.
Op 24 februari 1679 verkocht Ariaen Jan Aarts van Schijndel een perceel van 4 lopens 'aent Buukelaar', rondom grenzend aan de gemene gronden van Veghel, aan Cornelis Adriaen Boerrmans. Ariaen ondertekent de akte met zijn naam en kon dus schrijven.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 56, geen folio nr.)

6.
Op 10 juni 1694 werd Arien Jan Aerts van Schijndel voogd over de minderjarige kinderen van zijn zwager Hendrick Hendrick Dirck Jacobs.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 69, geen folio nr.)

7.
Adriaen Jan Aerts van Schijndel kocht het goed aan het Beukelaar 'aent Hecken', waar zijn schoonvader (Hendrick Dirck Jacobs), diens vader (Dirck Jacob Hendricx) en grootvader (Henrick Jacob Henricx) boerden.
(Bron: SABNO, bibliotheek depot Veghel, Van Asseldonk, M., Bewerking van de cijnsboeken van de heer van Helmond, nr. 43, 72 en 129)

8.
Adriaen werd op 22 november 1715 in Veghel begraven. Margriet werd op 14 augustus 1719 in Veghel begraven.
(Bron: PA Veghel)
Afkortingen Historische sites