Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Maria

Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1746
	Vader: Lambert, zoon van Hendrik Hendriks van Asseldonk
	Moeder: Jenneke, Willem Hendriks van den Heuvel

Overleden: in 1824

Gegevens:

1.
Maria werd op 26 oktober 1746 in Veghel gedoopt.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Op 8 februari 1772 gingen voor Veghelse schepenen in ondertrouw: 'Hendricus Hend(ricus) Snellaars, jongman, out omtr(ent) 25 jaeren, en Maria Lamebrte van Asseldonk, honged(ogter)e, out omtr(ent) 26 jaeren, bijde geboortig en woonende binnen deese plaetse.' Ze trouwden op 23 februari 1772.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

3.
Uit dit huwelijk werden in Veghel gedoopt:
- Theodorus (of Theodora) op 21 juli 1774
- Lambertus op 19 april 1778
- Anna op 2 juni 1780
- Joannes op 17 november 1782
- Elisabetha in oktober 1783
- Henricus op 10 maart 1787
(Bron: RANB, DTB Veghel)

4.
Willem, Arien en Marie van Asseldonk verwierven een perceel grond in Veghel op de Lage Heide, groot 5 lopens, 31 roeden en 10 voeten, belast met een jaarlijkse cijns van 1 stuiver en 5 1/4 penningen. Op 15 juli 1760 werd de cijns afgelost met een bedrag van 5 gulden, 6 stuivers en 4 penningen.
(Bron: RANB, ARRGD, inv. nr. 170 en 171)

5.
Het maatboek van Veghel van 1791 vermeldt:
nr. 776 (kadaster 1832: A55-A58): 'groesland', groot 318 roeden, 'de Camp'
- de weduwe van Lambert van Asseldonk
- Hendrik Snelders, door een deling
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-13, 14 en 16)

6.
Op 28 juli 1792 legateerde Maria's tante, Jenneke van Asseldonk, 'alle haere na te latene goederen welke van haaren sijde sijn verstorven, mitsgaders de helfte der vaste goederen welke sij tesamen met haeren overledene man hebben geconquisteert en gereede penningen, actieve schulden en crediten, kleeren', voor de helft aan 'Adriaantje Hendrik van Asseldonk, getrout met Jan Wilms Verbrugge' en de andere helft aan: 'Maria Lambert van Asseldonk, getrouwd met Hendrikus Hendrik Snelders'. De erfgenamen moesten schenken aan:
- 50 gulden aan Marte, zoon van Johannis Jan Verbrugge
- 10 gulden aan Joost Jan Jooste
- 10 gulden aan de kinderen van Maria van Asseldonk
- 10 gulden aan de kinderen van Lambert van Asseldonk
- 10 gulden aan de kinderen van Hendrik Hendrik van Asseldonk
- 10 gulden aan de kinderen van Geertruij van Asseldonk
- 50 gulden en haar bed met toebehoren aan Dorothea, dochter van Hendrikus Snelders
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 110, geen folio nr.)

7.
Op 24 april 1801 werd het goed van Marias ouders onder hun kinderen verdeeld. Hendrikus Snelders, gehuwd met Maria, dochter van wijlen Lambert van Asseldonk krijgt 2 'groesvelden' in Veghel 'op 't Ven', 'de Smalle Kampen', groot circa 5 karren hooi (kadaster 1832: A55-A58). 'Hendrikus Snelders' ondetekende met zijn eigen naam.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 112, geen folio nr.)

8.
In 1810 woonden in Veghel in hetzelfde huis:
- Mie Lambert van Asseldonk, geboren op 30 oktober 1746
- Hendrikus Snelders, geboren op 8 februari 1747
- Hun kinderen: - Anneke Snelders, geboren op 3 juni 1780
                         - Hendrikus Snelder, geboren op 2 oktober 1783
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1810)

9.
Maria overleed in Veghel op 24 juli 1824, om 19.00 uur 's avonds, 77 jaar oud, zonder beroep, geboren en wonende te Veghel en dochter van wijlen Lambertus van Asseldonk en wijlen Johanna Wilhelmus van den Heuvel.
(Bron: RANB, memories van successie, kantoor Sint-Oedenrode, inv. nr. 9, memorienr. 265)

Afkortingen Historische sites