Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Hendriena

Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1752
	Vader: Lambert, zoon van Hendrik Hendriks van Asseldonk
	Moeder: Jenneke, Willem Hendriks van den Heuvel

Overleden: in 1830

Gegevens:

1.
Henrica (of Hendriena) werd op 20 november 1752 in Veghel gedoopt
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Op 23 januari 1779 gingen voor Veghelse schepenen in ondertrouw: 'Johannus Kerkhoff, jongman, out omtrent) 26 jaeren, geboortig tot Son, en laast een jaer en ses weken aldaer gewoont hebbende, ende Hendriena Lamberte van Asseldonk, jongedogter, out omtrent) 25 jaeren, geboortig en wonende binnen dese dorpe van Veghel.' Ze trouwden op 7 februari 1779.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

3.
Uit het huwelijk van 'Joannes Henrici Kerkhof' en 'Hendrina Lamberti van Asseldonk' werden in Veghel de volgende kinderen gedoopt:
- Maria op 21 november 1779
- Wilhelmina op 23 maart 1781
- Lamberdina op 30 november 1784
- Henrica op 8 mei 1788
(Bron: RANB, DTB Veghel)

4.
Het maatboek van Veghel van 1791 vermeldt:
nr. 777 (kadaster 1832: A53): 'teulland', groot 145 roeden, waar in 80 roeden weiland
- de weduwe van Lambert van Asseldonk
- Johannes Kerkhof, door een deling

nr. 779 (kadaster 1832: A51 en A54): 'een groesvelt', groot 163 roeden
- de weduwe van Lambert van Asseldonk
- Johannes Kerkhof, door een deling
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-13, 14 en 16)

5.
Op 24 april 1801 werd het goed van Hendriena's ouders onder hun kinderen verdeeld. Johannis Kerkhoff, gehuwd met Hendriena, krijgt een perceel akker- en weiland, op het Ven, 'den Berkewal, groot circa 4 lopens. Johannis Kerkhoff ondertekende met een kruisje, verklarend niet te kunnen schrijven.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 112, geen folio nr.)

6.
In 1810 woonden in Veghel in hetzelfde huis:
- Johannes Kerkhof, geboren op 18 mei 1752, bouwman en timmerman
- Hendrien Lamb(ert) van Asseldonk, geboren op 15 december 1753
- Hun kinderen: - Maria, geboren op 20 november 1779
                        - Mijntje, geboren op 2 maart 1780
                        - Lamberdiena, geboren op 30 november 1784
                        - Hendrien, geboren op 14 mei 1787
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1810)

7.
In 1830 woonde in Veghel op het Hezelaar: Hendrina van Asseldonk, 78 jaar, weduwe van Johannes Kerkhof. Ze woonde in bij Johannes van Kessel (43 jaar), Willem van Kessel (19 jaar), Peter van Kessel (21 jaar) en Lambertus van Kessel (43 jaar), de eerste 3 'horlogiemakers' en Lambertus zonder beroep.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1830)

8.
Hendrica van Asseldonk, weduwe van Johannes Kerkhof, overleed in Veghel op 10 januri 1830, om 14.00 uur, spinster, geboren en wonende te Veghel en dochter van wijlen Lambert van Asseldonk en Johanna Hendriks.
(Bron: RANB, kantoor Sint-Oedenrode, inv. nr. 18, memorienr. 126)

Afkortingen Historische sites