Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Anna Maria

Woonplaats: geboren in Veghel

Geboren: 1856
	Vader: Rudolphus, zoon Dirk Nartinus van Asseldonk
	Moeder: Henrica van den Broek

Overleden: in 1913

Gegevens:

1.
Anna Maria werd op 27 januari 1856 in Veghel gedoopt.
(Bron: RANB, DTB Veghel, dopen)

2.
Op 26 januari 1876 trouwde ze, 19 jaar oud, in Veghel met bakker Antonius Coppens, 43 jaar oud. De bruidegom was op 22 april 1832 in Veghel geboren als zoon van Petrus Coppens en Elizabeth van Erp. Na hun huwelijk woonde het echtpaar in Veghel aan het Hezelaar, Hoofdstraat. Daar werden de volgende kinderen geboren:
- Peter Rudolphus, op 24 november 1876 (akte nr. 1876), werd bakker, trouwde op 30-8-1915 te Veghel (akte nr. 31) met Anna Maria Bouwmans, geboren circa 1892 te Veghel
- Hendrina, op 9 november 1877, akte nr. 185, overleden op 6 mei 1878 te Veghel (akte nr. 76)
- Henrica Maria, op 11 november 1878 (akte nr, 167, troude op 22-11-1909 te Veghel (akte nr. 36) met Henri van der Zanden, geboren circa 1879 te Schijndel
- Elisabeth Maria, op 28 december 1879 (akte nr. 212), trouwde op 22-7-1907 te Veghel (akte nr. 39) met Johannes Jacobus Korthals, geboren circa 1875 te Veghel
- Rudolphus Paulus, op 23 juli 1881 (akte nr. 113), werd bakker, trouwde op 8-5-1916 te Veghel (akte nr. 13) met Anna Heessen, geboren circa 1880 te Veghel
- Paulus Johannes Josephus, op 8 augustus 1882 (akte nr. 113), overleden op 24-6-1804 te Veghel (akte nr. 60)
- Johannes, op 11 januari 1884 (akte nr. 6)
- Martinus, op 3 juli 1885 (akte nr. 90), overleden op 19-11-1995 te Veghel (akte nr. 135)
- Adrianus Josephus, op 15 maart 1887 (akte nr. 36), overleden op 20-3-1888 te Veghel (akte nr. 46)
- Maria Antonia, op 20 oktober 1889 (akte nr. 162), overleden op 9-10-1890 te Veghel (akte nr. 128)
- Antonius, op 5 juli 1891 (akte nr. 97), werd bakker in Eindhoven, trouwde op 27-7-1916 te Vught (akte nr. 16) met Ida Wilhelmina Dankers, geboren op 8-7-1891 te Vught
- Anna Maria, op 11 april 1894 (akte nr. 49), trouwde op 7-2-1916 te Veghel (akte nr. 5) met Bernard Bongaerts, geboren circa 1891 te Boxmeer
- Adrianus Servatius, op 13 mei 1895 (akte nr. 77), overleden op 8-4-1890 te Eindhiven (akte nr. 321), trouwde op 13-5-1921 te Eindhiven (akte nr. 199) met Wilhelmina Elisabeth Maria Heesakkers, geboren op 2-8-1900 te 's-Hertogenbosch
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister, Burgerlijke Stand))

3.
Anna Maria van Asseldonk overleed op 29 maart 1913, om 11.30 voormiddag, in Veghel op 57-jarige leeftijd aan maagkanker.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1557)

4.
Het bidprentje van Anna Maria van Asseldonk schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Anna Maria van Asseldonk, Echtgenoote van Antonius Coppens, geboren te Veghel den 27 Januari 1856 en overleden aldaar den 29 Maart 1913, na voorzien te zijn van de laatste H.H. Sacramenten. Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hen, die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben. Goede echtgenoote en goede moeder gedroeg zij zich met groot beleid, bleef standvastig gehecht aan den dienst van God, bewees op behoorlijken tijd aan God hare hulde, leerde ook de haren God vreezen, de zonde vluchten, de wet Gods beminnen en er naar leven. Hoe bedroevend ook de toestand was waarin zij zich bevond, zij morde daarom niet tegen God; zie liet niet de minste ongeduldigheid blijken, maar zij verlangde ontbonden te worden en met Christus te zijn.'

5.
Antonius Coppens op 14 mei 1915, 's nachts om 4.00 uuur, in Veghel, op 93-jarige leeftijd.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1559)

6.
Het bidprentje van Antonius Coppens schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Antonius Coppens, lid der H. Familie, weduwenaar van Anna Maria van Asseldonk, geboren te Veghel op 22 April 1832, overleden aldaar den 14 Mei 1915, na voorzien te zijn van de laatste H.H. Sacramenten. De hooge jaren zijn een eerekroon, als zij gevonden worden op den weg der gerechtigheid. (..) Hij is van de wegen der gerechtigheid, welke hij vanaf zijne jeugd bewandelde, niet afgeweken. (..) Werkzaam zijnde heeft hij met zorgen zijn dagen doorgebracht en was hij waardig onder de goeden te leven. Ziet, kinderen, ik ga sterven; hoort dan de vermaning van uwen vader: dient den Heer in oprechtheid en tracht te doen, hetgeen Hem welgevallig is.'

Afkortingen Historische sites