Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Gerarda

Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1896
	Vader: Hendrik, zoon van Martinus Hendriks van Asseldonk
	Moeder: Gerardina van de Rijt

Overleden: in 1984

Gegevens:

1.
Gerarda werd op 3 juni 1896 in Veghel geboren.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1445)

2.
Tot 1921 staat ze als ongetrouwd en thuis wonend ingeschreven in het bevolkingsregister.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

3.
Ze trouwde op 13 februari 1922 in Veghel met Adrianus (Janus) Donkers, geboren op 3-6-1893 te Veghel als zoon van Gerard Donkers en Johanna van der Steen
(Bron: RANB, DTB Veghel, huwelijken 1922, act nr. 4; schriftelijke mededeling van Maarten van Asseldonk uit Zoetermeer d.d.29 november 2003, Burgerlijke Stand Veghel)

4.
Uit dit huwelijk werden in Veghel (op het Ham) geboren:
- Johanna Maria Gerardina, op 8 augustus 1923
- Antonius Hendricus (Harrie), op 27 september 1924
- Gerardus, op 9 december 1925
- Doodgeboren kind, op 25-11-1926 (overlijden, akte nr. 121)
- Antonius Josephus, overleden op 19-8-1928 te Veghel (akte nr. 80)
- Antonius Gerardus Alphonsus Maria, overleden op 4-1-1930 te Veghel (akte nr. 1)
- Gerarda (Gerda), op 27 september 1932 te Veghel
(Bronnen: Burgerlijke Stand Veghel; www.stamboom-erp.nl Asseldonk 012013)

5.
Adrianus Donkers overleed op 19-2-1978 te Veghel

(Bron: Burgerlijke Stand Veghel)

6.
Gerarda overleed op 26 maart 1984. Haar bidprentje schrijft o.a.: 'Ter nagedachtenis van Gerarda van Asseldonk, weduwe van Adrianus Donkers. Zij werd geboren op 3 juni 1896 in Veghel en overleed op 26 maart 1984 in Veghel, samen met de medebewoners van het tehuis gesterkt met de Heilige Sacramenten de Zieken. Ook moeder is nu van ons heengegaan. Er is een einde gekomen aan een lang leven vol zorgzame toewijding. Een zorgzaamheid die voor haar vanzelfsprekend was en haar volledig bond aan haar gezin. Mede hierdoor zorgde zij voor een hechte familieband. Wij, de kleinkinderen, hebben veel liefs van haar gekregen, altijd stond zij voor ons klaar. Onze grote betrokkenheid tot moeder en oma maken haar heengaan voor ons zwaar. Toch past ons allen dankbaarheid voor dit liefdevol zorgzaam leven. Wij zullen haar missen, zij bleef een waardevol steunpunt voor ons. Meer dan 56 jaar mocht zij lief en leed delen met vader, tot groot geluk van haar en ons allen. Vaders heengaan was voor haar moeilijk. De mooie herinnering aan hem hebben haar de kracht gegeven om haar laatste jaren in geduld en dankbaarheid te aanvaarden. De tevredenheid die zij uitstraalde en de dankbaarheid die zij toonde moge voor ons een voorbeeld zijn en zullen in onze dankbare herinnering blijven voortleven. Moeder bedankt voor alles. Haar eenvoud en diepgelovigheid verdienen onze bewondering. Moge God haar belonen met eeuwige vreugde in de hemel.'
(Bron: haar bidprentje, collectie Jan Vervoort.)

Afkortingen Historische sites