Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Helena Maria

1976 Anna en Lena.png (304070 bytes) 5 augustus 1976: Anna en zuster Bernardina
1976 Silvester Optatus Bernardine.jpg (109595 bytes) 5 augustus 1976: pater Silvester, pater Optatus en zuster Bernardine

Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1911
	Vader: Petrus Maria, zoon van Johannes Petrus van Asseldonk
	Moeder: Ardina van Dooren

Overleden: in 1982

Gegevens:

1.
Helena Maria werd op 26 november 1911 in Veghel geboren.
(Bron: NAA Veghel, burgerlijke stand)

2.
Haar roepnaam was Leen. Ze trad in het klooster in Zijtaart.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van haar broer Johannes Petrus)

3.
Ze overleed op 7 april 1982. Haar bidprentje schrijft: 'Gedenk in uw gebed en Eucharistieviering onze dierbare medezuster zuster Maria Bernardina, Helena Maria van Asseldonk, Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods te Veghel. Geboren te Veghel: 20-11-1911, Het kloosterkleed ontvangen: 29-02-1932, Eeuwige geloften afgelegd: 20-02-1936, Overleden in het St. Joseph-Ziekenhuis te Veghel, gesterkt door het H. Sacrament van de zieken: 07-04-1982. Hij (de Heer) kwam onverwacht, want na een ziekte van slechts enkele dagen ging zij van ons heen. Zij werd als het ware midden uit haar bedrijvige dienstbaarheid opgeroepen. Dienstbaar was Zuster Bernardina tot kort voor haar dood. Van de vijftig jaren dat zij in het klooster was, heeft zij de meeste tijd doorgebracht, ijverig werkend in de keuken van verschillende kloosters. Tot de laatste zondag van haar leven zagen wij haar werken in de refter van de zusters en boodschappen doen en dit met een vurigheid, die er op scheen te wijzen, dat zij nog lang op verlerlei wijzen anderen behulpzaam zou kunnen zijn.'

Afkortingen Historische sites