Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Petronella Leonarda MariaKlik op de foto voor grotere weergave.

Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Geboren: in 1860
	Vader: Arnoldus, zoon van Theodorus Hendriks van Asseldonk
	Moeder: Gerarda Antonia Martina Furet

Overleden: 1945

Gegevens:

1.
Petronella Leonarda Maria werd op 23 januari 1860 in 's-Hertogenbosch geboren.
(Bron: haar bidprentje)

2.
Met haar eveens ongetrouwde zussen Adriana, Jacoba en Maria had Petronella een hoedenzaak in de Kerkstraat in 's-Hertogenbosch, 'Maison van Asseldonk'. Later hebben ze de zaak verkocht en woonden ze in het pand naast de winkel.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van hun Gerarda van Asseldonk, dochter van hun broer Jaques)

3.
Petronella overleed op 28 februari 1945 in 's-Hertogenbosch. Haar bidprentje schrijft o.a.: 'Gedenk Heer Uwe dienares die ons voorging in het teken des Geloofs en rust in Uwen vrede Mejuffrouw Petronella Leonarda Maria van Asseldonk, Lid der Aartsbroederschap der H. Familie. De dierbare oveledene werd geboren te 's-Hertogenbosch en gedoopt in de Kerk van den H. Jacobus den Meerdere op 23 Januari 1860. Zij overleed na een arbeidzaam, vroom en gezegend leven, aldaar op 24 Februari 1945, zaterdag vr den 2e Zondag van de Vasten, getroost door de H.H. Sacramenten der Kerk. Bijgezet in het familiegraf te Orthen op 28 Februari 1945. In Uwe vreze was zij onderricht, o Heer, door de leer van Uwen enigen Zoon. Sober en kuisch opgevoed, eerde en beminde zij U boven alles en sprak zij tot ons door haar goede zeden, waardoor Gij haar schoon had gemaakt eb zr beminnelijk. Iedereen die haar kende, prees in haar veel en eerde U, o God, in haar, omdat Gij haar met vele deugden had toegerust. Zij verzorgde vroom haar huis... in de Kerk vertoefde zij gaarne. In zorgen en waken was zij onder de eersten en zij leefde in gebed.'

Afkortingen Historische sites