Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


MariaKlik op de foto voor een grotere weergave.

Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1875
	Vader: Antonius, zoon van Wilbert Johannes van Asseldonk
	Moeder: Petronella Vogels

Overleden: in 1966

Gegevens:

1.
Maria werd op 7 november 1875 in Zijtarat (gemeente Veghel) gedoopt.
(Bron: PA Zijtaart)

2.
Op 27 maart 1887 deed ze in Zijtaart haar eerste H. Communie en op 2 juli 1888 werd ze er gevormd.
(Bron: PA Zijtaart)

3.
Ze was een van de Onze Lieve Vrouwe bruidjes in een processie met het beeld van Onze Lieve Vrouw in de parochie Zijtaart.
(Bron: PA Zijtaart)

4.
Op 11 april 1901 verhuisde Maria naar Sint-Oedenrode. Ze was in 1910 religieuze in een klooster in Sint-Oedenrode.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister; akte verkoop goed van haar vader Antonie d.d. 6 mei 1910)

5.
Haar roepnaam was Mieke en ze zat ook in het klooster te Deursen bij Ravenstein. Haar kloosternaam was zuster Agatha.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van Wilhelmina van Asseldonk, kleindochter van Maria's broer Antonius)

6.
Maria van Asseldonk overleed op 18 mei 1966.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van Wilhelmina van Asseldonk, kleindochter van Maria's broer Antonius)

7.
Haar bidprentje schrijft o.a.: 'In uwe gebeden wordt aanbevolen de eerw. Zuster Maria Agatha (Maria van Asseldonk) Regulier Kanunnikes van de H. Augustinus (Congregationis Windezemensis). Geboren te Zijtaart 7 november 1875. Geprofest in het klooster "MariŽndaal" te St. Oedenrode. Overleden op de vigilie van 's Heren Hemelvaart 18 mei 1966, te "Soeterbeeck", Deursen - Ravenstein, na tijdig voorzien te zijn geweest van het Sacrament der Zieken en begraven op het kloosterkerkhof aldaar 21 mei 1966. Zr. Agatha had zich gedurende haar lange kloosterleven tot de gevangene van Christus gemaakt. Op de vigilie van Hemelvaart neemt de Heer haar op in de heerlijkheid van de vader. Daar zal ze haar gebed voor de kerk, haar familie en medezusters kunnen voortzetten. Als de H. Johanna van Chantal een zekere eerbied had voor de bloemen, die bij het H. Sacrament gestaan hadden, hoeveel hoogachting moeten wij dan hebben voor deze kloosterzuster, die meer dan 40 jaar in de sacrasrie behulpzaam was. Op haar hoge leeftijd werd de vereniging met haar bruidegom steeds inniger en het talrijk ontvangen der H.H. Sacramenten werd besloten met de ziekenzalving op de derde zondag na Pasen. De H. Petrus moge haar tegemoet treden en met de H. Agatha moge zij de lof van het Lam blijvcen bezingen.

Afkortingen Historische sites