Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Elisabeth

Achterste rij van links naar rechts: Leen, Toon, Jan, Jans, Marie (roepnaam Mie)en
Ties Kanters Het meisje dat tussen haar ouders staat is Francisca.
Zittend Elisabeth van Asseldonk en Jan Kanters.


Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1868
	Vader: Johannes, zoon van Johannes Aarts van Asseldonk
	Moeder: Antonetta, dochter van Hendrik van de Sanden

Overleden: in 1926

Gegevens:

1.
Elisabeth werd op 29 mei 1868 in Veghel gedoopt.
(Bron: PA Veghel)

2.
Op 14 maart 1880 deed ze in Zijtaart haar eerste H. Communie en op 25 juni 1884 werd ze er samen met haar broer Leonardus gevormd.
(Bron: PA Zijtaart)

3.
Op 25 mei 1897 trouwde ze in Veghel met Johannes Kanters, landbouwer. De bruidegom was op 26 juli 1866 in Veghel geboren. Ze trouwden in de Veghelse kerk.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1469; PA Zijtaart)

4.
Na het huwelijk tot 1910 woonden ze in Mariaheide en aan het Ven in Veghel. Later woonden ze in Veghel aan het Ham.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister; mondelinge mededeling in 1979 van Toon Kanters, Pastoor Clerxstraat 9, Zijtaart).

5.
Uit dit huwelijk werden in Veghel gedoopt:
- Maria, op 4 oktober 1898 (akte nr, 148), overleden op 27-11-1898 te Veghel (akte nr. 148)
- Johannes Maria (Jan), op 23 januari 1900 (akte nr. 11)
- Antonia Maria, op 7 april 1901 (akte nr. 58), overleden op 22-5-1903 te Veghel (akte nr. 67)
- Johanna Antonia, op 9 augustus 1902 (akte nr. 114)
- Johanna Maria (Jans), op 15 augustus 1903
- Antonius Maria, op 15 augustus 1903 (Toon woonde aan de Pastoor Clercxstraat 9, Zijtaart. Hij overleed in maart 1998.)
- Maria (Mieke), op 9 september 1905
- Martinus, op 25 april 1907 (Ties woonde in 1984 aan de Doornhoek in Zijtaart)
- Leonarda Maria (Lena), op 15 februari 1909, overleden op 17-4-1948 te Veghel (akte nr. 54)
- Francisca (Ciska), op 22 mei 1910, trouwde met Grard Brugmans (Zijtaart)
(Bron: PA Veghel; mondelinge mededeling in 1979 van Toon Kanters, Pastoor Clerxstraat 9, Zijtaart, Burgerlijke stand Veghel; www.stamboom-erp.nl Asseldonk 012013).

6.
Elisabeth van Asseldonk overleed op 3 september 1926. Haar bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Elisabeth v. Asseldonk, lid van de Broederschap der Veghelsche processie naar Kevelaar, echtgenoote van Johannes Kanters. Geboren te Veghel 29 Mei 1868 en aldaar overleden 3 September 1926, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten. Zij was eene godsdienstige vrouw, de gedachtenis der braven waaridg.'

7.
Jan Kanters overleed op 14 februari 1950. ZIjn bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Johannes Kanters, weduwnaar van Elisabeth van Asseldonk, diamanten jubilaris der H. Familie en lid van de Broederschap der Veghelsche Processie naar Kevelaer. Geboren te Veghel 26 juni 1866 en aldaar overleden 14 februari 1950, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten. Die God van ganser harte bemint, vreest dood noch oordeel. Hij kan het S. Paulus nazeggen: "Sterven is mij winst. Ik verlang ernaar uit dit leven te vertrekken en met Christus te zijn." Arbeid en zorgen gepaard met godsvrucht en deugd hebben zijn leven vruchtbaar gemaakt voor de eeuwigheid. En toen zijn levenstaak ten einde was, hebben de beproevingen van de ouderdom hem nog meer voorbereid, om geheel overgegeven aan Gods H. Wil, gelaten en zalig te sterven. Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijt uw ouders indachtig, niet in rouw, maar in gebeden en in het volgen van het goede voorbeeld. Vooral Gij, Eerwaarde Familieleden, wees mij indachtig aan het Altaar des Heren, en in uwe heilige afzondering.'
(Bron: ziojn bidprentje, collectie Jan Vervoort.)

Afkortingen Historische sites