Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Adriana

Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1874
	Vader: Johannes, zoon van Johannes Aarts van Asseldonk
	Moeder: Antonetta, dochter van Hendrik van de Sanden

Overleden: in 1931

Gegevens:

1.
Adriana werd op 6 september 1874 in Zijtaart gedoopt.
(Bron: PA Zijtaart)

2.
Ze deed op 11 april 1886 in Zijtaart haar H. Communie en werd er op 2 juli 1888 gevormd.
(Bron: PA Zijtaart)

3.
Adriana (roepnaam Jaan) bleef ongetrouwd en bij haar broer Johannes (roepnaam Jan) wonen. Ze bouwden rond 1900 het huis dat in 2003 het adres heeft: Pastoor Clercxstraat 18, Zijtaart.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van Toon Kanters, Pastoor Clercxstraat 9, Zijtaart)

4.
Haar broer Johannes stichtte voor zichzelf en Adriana een jaargetijde voor 25 jaar in de kerk van Zijtaart.
(Bron: PA Zijtaart)

5.
Adriana overleed in Zijtaart op 7 september 1931. Haar bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Adriana van Asseldonk, Secretaresse en Weldoenster der Congregatie, geboren te Zijtaart den 6 September 1874 en aldaar overleden den 7 September 1931. gaarne ging zij naar den tempel en aanbad God den Heer, Hem de eerstelingen van den dag opdragende, gelijk het betaamt.'

Afkortingen Historische sites