Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Maria


Op de achtergrond knecht Piet van Eert. Verder van links naar rechts: Jo,
vader Hannes van Zutphen, moeder Mie van Asseldonk, op haar schoot Ria, Mari,
daarachter met bril Wim, Annie, Diny, Marietje, Jan, Theo en Piet

Achterste rij v.l.n.r.: Annie, Diny, Jan, Wim, Marietje
Voorste rij: Jo, Piet, Hannes (vader), Ria, Ties, Mie van Asseldonk (moeder),
Mari en Theo.


Woonplaats: Zijtaart

Geboren: in 1902
	Vader: Theodorus, zoon van Antonius Wilberts van Asseldonk
	Moeder: Lamberdina, dochter van Willebrordus Kerkhof

Overleden: in 1978

Gegevens:

1.
Maria werd op 19 januari 1902 in Zijtaart geboren.
(Bron: PA Zijtaart; opschrift op grafkruis op het kerkhof in Zijtaart in 1986)

2.
In 1913 deed Maria (roepnaam Mie) haar eerste H. Communie in Zijtaart en op 30 mei 1916 werd ze er gevormd.
(Bron: PA Zijtaart)

3.
Ze was dienstbode bij H. Vogels op Zondveld, Zijtaart.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

4.
Op 17 mei 1927 trouwde ze met Johannes (roepnaam Hannes) van Zutphen.
(Bron: PA Zijtaart)

5.
De bruidegom was op 16 april 1898 geboren.
(Bron: opschrift op grafkruis op het kerkhof in Zijtaart in 1986)

6.
Het echtpaar woonde aan de Kreijtenburg in Zijtaart.
(Bron: oom en tante van mij -mva)

7.
Uit dit huwelijk werden geboren:
- Theodorus (Theo), op 19 april 1928, trouwde met Martina Pepers en woonde in 1979 in Zijtaart (Zondveld)
                    kinderen: Hans, Elly, Gerard, Mari, Theo, Rob, Manita, Jhon, Jolanda, Mark en Arno
- Maria Jozefina (Marietje), op 26 maart 1929, trouwde met Harrie van Erp en woonde in 1979 te Eerde
                    kinderen: Jan, Jo, Mari, Arnold, Tineke, MariŽt, Maria, Thea, Bart, Gerdi en Marion
- Johannes Cornelis (Jan), op 10 april 1930, trouwde met Riek DaniŽls en woonde in 1979 in Zijtaart (Kreijtenburg)
                    kinderen: Tony, Jos, Eian, Mark
- Lamberdina (Dien), op 5 maart 1932, trouwde met Antoon Cissen en woonde in 1979 in Zijtaart
                    kinderen: Ria, Jos, Marion, Antoinet, Tony, Lidi
- Martinus (Ties), op 12 september 1933, ongetrouwd gebleven en woonde in 1979 in Zijtaart
- Jo, trouwde met Piet van Zutphen en woonde in 1979 in Erp
                    kinderen: Peter en John
- Wilhelmus Johannes (Wim), op 19 mei 1936, trouwde met Martina (Tien) de Wit en woonde in 1979 in Zijtaart
                    kinderen: Maria, Moniek en Jolanda
- Johanna Capistrana (Annie), op 27 oktober 1938, trouwde Martien van Kessel en woonde in 1979 in Zijtaart
                    kinderen: Mirjan en Carlo
- Petrus Theodorus (Piet), op 13 februari 1942, trouwde Sjaan Steenbakkers, woonde in 1979 in Zijtaart
                    kinderen: John, Lian, Miranda, Patric
- Marinus Theodorus (Mari), op 19 januari 1944, trouwse met Nolda Pepers, woonde in 1979 in Zijtaart
                    kinderen: Dorien, Twan, Cindi, Martine
- Maria Agatha (Ria), op 18 november 1945, trouwde met Cor van de Hurk, woonde in 1979 in Veghel
                    kinderen: Peter, Margo en Karin
(Bron: PA Zijtaart, neven en nichten van mij -mva; schriftelijke mededeling d.d. 30 november 2003 van zuster Theodosia van Asseldonk, getekende stamboom ter gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van Maria en Johannes van Zuthen)

8.
Johannes van Zutphen overleed in Zijtaart op 4 november 1961.
(Bron: opschrift op grafkruis op het kerkhof in Zijtaart in 1986)

9.
Maria van Asseldonk overleed in Zijtaart op 10 maart 1978.
(Bron: opschrift op grafkruis op het kerkhof in Zijtaart in 1986)

10.
Haar bidprentje schrijft: In uw gebed wordt aanbevolen Maria van Asseldonk, weduwe van Johannes van Zutphen, geboren te Veghel 19 januari 1902, overleden te Zijtaart 10 maart 1978. Zo is dan de Heer gekomen om Maria van Asseldonk uit haar lijden te verlossen. En bij allen, die haar gekend hebben, zal zij in de herinnering blijven voortleven als 'n sterke vrouw. Dit is zij geweest voor hen, die haar in vroegere jaren gekend hebben. En zij was dit door haar nimmer aflatende zorg voor haar man en haar vele kinderen in moeilijke tijden, daarbij geÔnspireerd door 'n echt christelijk geloof en 's diep plichtsbesef. 'n Sterke vrouw was zij ook voor hen, die haar gekend hebben tijdens haar langdurige ziekte. Want de manier, waarop zij haar - somstijd felle - pijnen gedragen heeft, was werkelijk bewonderingswaardig. Bewonderingswaardig was ook de liefdevolle zorg van al haar kinderen, die dag en nacht voor haar in de weer waren en die daardoor lieten zien, wat het gebod van de Heer wil zegge: "Eert uw Vader en uw Moeder." En bijzonder voelde zij zich gesteund door Mari en Nolda, die 't haar mogelijk maakten te sterven in 'n vertrouwde omgeving, die hun huis voor haar open stelden voor bekenden, met wie zij vroeger zo graag 'n kaartje legde en die zo vaak hun kinderen bij haar lieten komen. Dankbaar voor al het goede, dat zij aan zovelen heeft bewezen, vertrouwen wij Maria van Asseldonk toe aan God, voor Wie alles leeft. En wij doen dit met vertrouwen, omdat wij 't woord van de Schrift kennen: "Zalig de doden, die in de Heer sterven, want hun werken volgen hen." Dat zij ruste in vrede. Wij danken u voor het betoond medeleven bij de ziekte en het overlijden van onze lieve moeder en oma. Kinderen en kleinkinderen.

Afkortingen Historische sites