Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Petronella

 Petronella van Asseldonk staat tweede van links.

Woonplaats: Zijtaart

Geboren: in 1904
	Vader: Theodorus, zoon van Antonius Wilberts van Asseldonk
	Moeder: Lamberdina, dochter van Willebrordus Kerkhof

Overleden: in 1940

Gegevens:

1.
Petronella werd op 26 augustus 1904 in Zijtaart geboren.
(Bron: PA Zijtaart)

2.
Op 30 mei 1916 werd ze er gevormd nadat ze in hetzelfde jaar in Zijtaart haar eerste H. Communie had gedaan.
(Bron: PA Zijtaart)

3.
Op 30 april 1931 trouwde ze met Henricus Vissers. De bruidegom was op 27 maart 1903 in Eerde geboren.
(Bron: PA Zijtaart)

4.
Het echtpaar woonde in Eerde. Uit dit huwelijk werden geboren:
- Theo
- nog meer kinderen
(Bron: neven en nichten van mij -mva)

5.
Petronella overleed op 36-jarige leeftijd, op 29 december 1941. Haar bidprentje schrijft o.a.: 'Bidt voor de Ziel van Zaliger Petronella van Asseldonk, echtegnoote van Hendrikus Vissers, geboren te Veghel 26 Aug. 1904 en aldaar overleden 29 December 1940, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten de Stervenden. Zij was een vrouw goed voor haren man en haar kinderen, een goede echtgenoote en een waardige moeder.'

6.
Hendrikus Vissers hertrouwde met Dilia.
(Bron: familie van mij -mva)

Afkortingen Historische sites