Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Wilhelmina
 Mien met Diny, dochter van 
 haar broer Piet (1953)

Klik op de foto voor een grotere weergave.

Woonplaats: Zijtaart

Geboren: in 1909
	Vader: Theodorus, zoon van Antonius Wilberts van Asseldonk
	Moeder: Lamberdina, dochter van Willebrordus Kerkhof

Overleden: in 

Gegevens:

1.
Wilhelmina werd op 26 maart 1909 in Zijtaart gedoopt.
(Bron: PA Zijtaart).

2.
Wilhemina deed in 1920 in Zijtaart haar eerste H. Communie ne werd er op 7 oktober 1920 gevormd.
(Bron: PA Zijtaart)

3.
Wilhelmina (roepnaam Mien) bleef ongetrouwd en op het ouderlijk huis in Zijtaart wonen.
(Bron: tante van mij -mva)

4.
Op 6 september 1949 worden o.a. de volgende akten opgemaakt.
- Theodorus van Asseldonk en Lamberdina Kerkhof maken beiden hun testament op. Ze benoemen elkaar tot enig erfgenaam.
  Zoon Petrus en dochter Wilhelmina worden vrijgesteld van de inbreng in de nalatenschap. Wilhelmina krijgt van  Theodorus en
  Lamberdina fl. 500,-- uit te keren na het overlijden van beiden.
- Wilhelmina krijgt het levenslange gebruik en bewoning van de voorkamer op de zuidoostzijde van het huis, Doornhoek A55,
  kadaster E363. Ook krijgt ze het levenslange gebruik van kippenkooi en de tuin, zijnde deel van kadaster E362-364, groot ongeveer
  4 aren.
- Theodorus verkoopt aan Wilhelmina de huiselijke inboedel in het ouderlijk huis (Doornhoek A55) met uitzondering van het
   eikenhouten kabinet, maar met inbegrip van het linnen- en lijfgoederen en sieraden, voor fl. 500,--, welk bedrag kwijtgescholden
   wordt.
(Bron: akte in mijn bezit -mva)

5.
Na het overlijden van de vrouw van haar broer Piet in januari 1969 nam Mien de zorg voor het huishouden mede op zich.
(Bron: tante van mij -mva)

6.
Wilhelmina oveleed in het St.-Jozefziekenhuis in Veghel op 28 januari 1987.
(Bron: tante van mij -mva)

Afkortingen Historische sites