Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Francisca TheresiaCa. 1956 Johannes van de Ven

Klik op de foto voor grotere weergave.

Woonplaats: Zijtaart

Geboren: in 1930
	Vader: Lambertus, zoon van Antonius Johannes van Asseldonk
	Moeder: Martina van Kessel

Overleden: 

Gegevens:

1.
Francisca Theresia (roepnaam Cisca) werd op 23 april 1930 in Veghel geboren.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 71.)

2.
Op 23 augustus 1956 trouwde ze met Johannes (roepnaam Jan) van de Ven. De bruidegom was op 3 mei 1927 geboren.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 71.)

3.
Uit dit huwelijk werden geboren:
- Maria, op 28 januari 1958
- Chris, op 27 april 1959
- Jan, op 11 september 1960
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 71.)

4.
Johannes M.C. van de Ven overleed in Veghel op 6 mei 1960 na een ziekte van enkele jaren (kanker in de nek).
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 71; opschrift op grafkruis in 1986 op het kerkhof in Veghel; mondelinge mededeling in mei 2003 van Willy Henst uit Zijtaart.)

5.
Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Ter gedachtenis aan Johannes Maria Cornelius van de Ven, echtgenoot van Francina Theresia van Asseldonk, geboren te Zijtaart 3 m3i 1927, overleden in het St. Josephziekenhuis te Veghel 6 mei 1960, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden en begraven te Zijtaart 9 mei d.a.v. Lid van de H. Familie en van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. (..) Dierbare vrouw, hoe anders haden wij het ons gedacht, hoe hoog en schoon waren onze verwachtingen voor de toekomst, gedragen door als wij ons wisten door een edele Christelijke liefde voor elkaar en samen voor God. Al valt de scheiding zwaar, de herinnering, die gij aan mij kunt meedragen, bezit nog de volle frisheid en eerlijkheid der jeugd en kent nog geen schaduwen of vlekken.'

6.
Ciska hertrouwde op 23 augustus 1962 met Cornelis (roepnaam Cor) Coppens die al enige tijd op de boerderij werkte tijdens de ziekte van Ciska's man. De bruidegom was op 28 december 1941 geboren.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 71; mondelinge mededeling in mei 2003 van Willy Henst uit Zijtaart.)

7.
Het echtpaar woonde in 1979: Leinserondweg 17, Zijtaart. In 2003 woonden ze op adres: C.M. Coppens - van Asseldonk, Pastoor Kampstraat 22, 5465RT Veghel.
(Bron: ik ken deze familie -mva)

8.
Het het tweede huwelijk werden geboren:
- Jeanne, op 7 mei 1964
- Anita, op 16 november 1965
- Frank, op 3 november 1966, overleden op 20 september 1967
- Francy, op 12 mei 1972
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 71.)

9.
Cisca heeft in veel huishoudens gewerkt. O.a. bij tante Lien die het erg druk had met haar kinderen die zorgbehoevend waren. Daarnaast heeft zij thuis ook veel mee geboerd van melken tot en met mestbreken toe. Zij is ook altijd een verenigingsmens geweest. Zo is zij tien jaar bij de reidansclub geweest waarvan 8 jaar als leidster. Ook is ze 8 jaar secretaresse geweest van de boerinnenbond.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 74.)

Afkortingen Historische sites