Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Lucia

Woonplaats: Uden

Geboren: in 1841
	Vader: Lambertus, zoon van Lambertus Willems van Asseldonk
	Moeder: Henrica, dochter van Henricus Bouw

Overleden: in 1865

Gegevens:

1.
Lucia werd in Uden op 7 mei 1841, om 8.00 uur 's morgens geboren.
(Bron: GA Uden, burgerlijke stand)

2.
Ze overleed in Uden, Duifhuis LB20, op 24-jarige leeftijd, ongetrouwd, op 23 september 1865, om 11.00 uur 's morgens. Ze bezat geen goed toen ze overleed.
(Bron: GA Uden, burgerlijke stand; RANB, memories van successie, kantoor Sint-Oedenrode, inv. nr. 85, memorienr. 232)

3.
Haar bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger, Lucia van Asseldonk, geboren te Uden en aldaar, na het ontvangen der H.H. Sacramenten, overleden den 23 Augustus 1865, in den ouderdom van 24 jaren. Gij weet (Heer) dat ik mijn ziel zuiver heb bewaard en nooit deel heb genomen met hen die in ligtzinnigheid wandelen. Tot den huidge dag, heb ik geen vermaak genomen dan in U, Gij waart de God mijns harte, zijt nu mijn deel in eeuwigheid.'

Afkortingen Historische sites