Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Lamberdina

Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1867
	Vader: Johannes, zoon van Lambertus Willems van Asseldonk
	Moeder: Antonetta, dochter van Philippus van de Rijt

Overleden: in 1914

Gegevens:

1.
Lamberdina werd op 2 april 1863 in Veghel gedoopt.
(Bron: PA Veghel)

2.
Tussen 1870 en 1892 trouwde ze met Hendricus Vogels. De bruidegom was op 17 november 1859 in Veghel geboren als zoon van Johannes Vogels en Johanna van der Linden.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister; inv. nr. 1437)

3.
Het echtpaar bleef kinderloos.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

4.
Henricus Vogels en Lamberdina van Asseldonk stichtten voor fl. 800,-- voor 25 jaren voor ieder één gezongen jaargetijde, 'met plaatsing beider namen op het zielboek'. Machtiging van mgr. Zwijsen op 12 augustus 1914, nr. 2659.
(Bron: PA Zijtaart)

5.
Henricus Vogels, echtgenoot van Lamberdina van Asseldonk, overleed op 11 november 1909, om 3.00 uur 's nachts in Veghel aan een nierbekkenontsteking. Hij was boer en kinderloos.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1553)

6.
In de periode 1910-1921 woonde Lamberdina in Veghel aan den Doornhoek, als weduwe van Hendricus Vogels.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

7.
Lamberdina van Asseldonk hertrouwde op 20 september 1910 in Zijtaart met Martinus van de Ven, landbouwer. De bruidegom was op 21 september 1860 geboren en eerder getrouwd geweest met Maria Raaijmakers.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1471)

8.
Het echtpaar woonde in Veghel aan den Doornhoek. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

9.
In de periode 1910-1921 woonde enige tijd nicht Wilhelmina van de Ven bij hen in als dienstbode. Ze was op 14 mei 1897 geboren.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister.

10.
Lamberdina overleed op 5 maart 1914, om 11.30 uur voormiddag aan de ziekte van Bright (nierontsteking).
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1558)

11.
Haar bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de ziel van zaliger Lamberdina van Asseldonk, echtgenote van Martinus van de Ven, geboren te Veghel den 1 April 1869, en overleden te Zijtaart den 5 Maart 1914. Ik werd ziek en er was niemand, die mij helpen kon, doch de Heer kwam mij te hulp op het bed mijner smarten. Dierbare man, troost U, denkende dat het de wil des Heeren is; hetgeen Hij doet is immers welgedaan.'

Afkortingen Historische sites