Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Lamberta

Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1861
	Vader: Martinus, zoon van Lambertus Willems van Asseldonk
	Moeder: Anna Maria, dochter van Arnoldus Adriaans

Overleden: in 1898

Gegevens:

1.
Lamberta (ofwel Lamberdina) werd op 9 april 1861 in Veghel gedoopt.
(Bron: PA Veghel)

2.
Ze trad in het klooster. Haar kloosternaam was zuster Maria Dominica.
(Bron: haar bidprentje)

3.
Ze overleed op 36-jarige leeftijd in Veghel, op 10 februari 1898, om 4.00 uur 's nachts aan 'degeneratia cordis',
een versleten hart.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1542)

4.
Haar bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Zuster Maria Dominica van de verijzenis des Heeren (Lamberdina van Asseldonk), lid der Congregatie van de H. Moeder Gods, Ombevlekt Ontvangen, te Veghel, geboren te Veghel 8 April 1861, het religieuze kleed ontvangen 28 Maart 1880, geprofest 16 Aug. 1882, overl. in het Moederhuis te Veghel 10 Febr. 1898. O, hoe schoon is het eene Religieuze te zien, ontdaan van alle gehechtheid, bereid om allerlei deugden en liefdewerken te oefenen, zachtmoedig jegens allen, onverschillig voor elke bezigheid, in één woord altijd tevreden, als maar de wil van God volbracht wordt.'

Afkortingen Historische sites