Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Wilma

Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1956
	Vader: Johannes Petrus, zoon van Petrus Maria van Asseldonk
	Moeder: Martha van Berkel

Overleden: 

Gegevens:

1.
Wilhelmina Theodora Maria (roepnaam Wilma) werd op 12 augustus 1956 in Veghel geboren als dochter van Johannes Petrus van Asseldonk en Martha van Berkel.
(Bron: mondelinge mededeling van haar moeder d.d. 2 november 2003)

2.
Wilma heeft in Zambia gewerkt. Op 2 november 2003 was ze hoofd van de wijkverpleging in Helmond.
(Bron: mondelinge mededeling van haar moeder d.d. 2 november 2003)

3.
Op 2 november 2003 was ze ongetrouwd en woonde ze in Veghel naast haar moeder, adres: Havelt 9A, 5463 PD Veghel.
(Bron: mondelinge mededeling van haar moeder d.d. 2 november 2003; KPN telefoongids d.d. 2 november 2003)

4.
Artikel in het Brabants Dagblad
Kruiswerk Peelland blij met extra geld voor jeugdzorg
'We kunnen nu weer meer zorg op maat gaan bieden'. door Annette Tromp
Kruiswerk Peelland wil zo snel mogelijk aan de slag gaan met het extra geld dat de thuiszorgorganisatie krijgt voor het vroegtijdig opsporen van ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. (..)

Directeur Verhoof reageert verheugd. 'We kunnen nu weer meer zorg op maat gaan bieden.' Het geld is bedoeld om beter, dus in een eerder stadium, ontwikkelingsachterstanden op te kunnen sporen bij jonge kinderen. Het geld komt dus bij de consultatiebureaus terecht. 'Een bezoekje aan het consultatiebureau geeft echter maar een momentopname. De regeling is dan ook bedoeld om een heel netwerk op te zetten, waarbij behalve de ouders en het consultatiebureau bijvoorbeeld ook de peuterspeelzaal, de crèche en natuurlijk de gemeente betrokken zijn', zegt Wilma van Asseldonk, hoofd zorg van Kruiswerk Peelland. Hoe er dat in de praktijk moet uitzien, is nog open. Te denken valt aan regelmatig overleg tussen de participanten waarbij - uiteraard met toestemming van de ouders - een kind waarbij iets is opgevallen door peuterspeelzaal of consultatiebureau wordt besproken. 'Maar ook scholing van onze medewerkers is noodzakelijk', zegt Van Asseldonk. 'Onze thuiszorginstelling werkt zowel in de stad als op het platteland, waar heel verschillende soorten problemen kunnen spelen'. Daarom moet de zorg specifiek worden afgestemd op de samenstelling van de doelgroep, leggen Verhoof en Van Asseldonk uit. 'Je moet je dus, als thuiszorgmedewerker, goed kunnen inleven. Want hoe vroeger
een ontwikkelingsachterstand onderkend wordt, hoe meer kans je hebt om de 'schade' te beperken, om passende hulp te bieden', zegt Verhoof. Ook is er geld nodig om tot een goed registratiesysteem te komen. Dus in plaats van kaartenbakken of allemaal afzonderlijke methodes om informatie over de jonge kinderen te bewaren, één systeem waardoor informatie sneller kan worden uitgewisseld.

Kruiswerk Peelland heeft al veel overleg gevoerd met Thuiszorg Kempenstreek over de besteding van de gelden. 'Het gebied van de Kempen komt redelijk overeen met dat van ons, qua samenstelling en structuur. Er is ook één GGD voor dat hele gebied. Het is dan ook logisch dat je erg veel samenwerkt', zegt Verhoof. Het is echter niet louter rozengeur en maneschijn, constateren Verhoof en Van Asseldonk. 'Nu is het geld er, maar het is nu (helaas) wel weer wat moeilijker om aan geschikt personeel te komen. Zo is er bijvoorbeeld een tekort aan consultatiebureau-artsen. Als gevolg van alle bezuinigingen gaan de mensen maar wat anders doen. En als er dan geld komt, loop je dus qua medewerkers weer achter.'

Afkortingen Historische sites