Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Dirck Jacob Henricx


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: omstreeks 1585
          Vader  : Jacop, zoon van Henrick Jacopssoen aent Hecken
          Moeder: Mechteld, dochter van Jan Goort Driessen

Overleden: in 1655

Gehuwd omstreeks 1605 met: Anna, dochter van Goort Henrick Nelissen

Kind:

- ca. 1605: Henrick

Gegevens:

1.
Dirick Jacop Henricx werd omstreeks 1580 in Veghel geboren als zoon van Jacop Hanrick Jacopssoen en Mechteld, dochter van Jan Goert Driessen.

2.
Omstreeks 1600 trouwde Dirick met Anna, dochter van Goort Henrick Nelissen uit Veghel.

3.
In het maatboek van Veghel van 1624 staat 'Dirck Jacops' met de volgende goederen:
- zyn Diepenbroek in den Davell, 1 lopens en 9 roeden
- zyn streepken met het hopveldeken daerneffen in de Neerbiest, in de Quaetcoop, 43 roeden
- een crom stuck in de Neerboct, toecomende Heesken Henrick Dircx, 1 lopens en 25 roeden
- van de kynderen Tonis Claes drye stucxkens in den Tillaer, 3 lopens en 25 roeden
- van de voors(creve) kynderen hoff ende lant by 't huys in den Davell, 3 lopens en 44 1/2 roeden
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-15, 137-138)

4.
Op 26 januari 1624 werd Dirck Jacobs borgemeester in Veghel genoemd (belast met het het ophalen van belastingen in een bepaald deel van Veghel en het doen van betalingen).
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 43, geen folio nr.)

5.
Op 8 februari 1637 wordt hij gezworene in Veghel genoemd, belast met beheer van de gemeint (de gemeenschappelijk gebruikte veelal onontgonnen gronden) van Veghel.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 45, geen folio nr.)

6.
Dirick Jacops was voogd over de minderjarige kinderen van zijn overleden broer Jan en hij wordt zes keer genoemd als voogd in de familie van zijn vrouw.
 
7.
Op 12 maart 1625 verkocht Henrick Peter Janssen een akker, groot één 'sestersaet' in Veghel, 'in de Nederbiesche thiende' aan Dirck Jaops voor 75 gulden.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 33 en 48, geen folio nr.)

8.
Dircks vader, Jacop, werd op 24 januari 1612 begraven. Hierna werd de ouderlijke boerderij in Veghel aan het Beukelaar verdeeld onder zijn vier kinderen. Op 7 januari 1625 kocht Dirck het deel van zijn halfzus Henrica. Op 9 maart 1626 kocht hij ook het deel van zijn halfzus Metken. Ten slottte kocht Dirck op 22 mei 1635 het deel van de kinderen van zijn overleden broer Jan. Hierna was de hele boerderij in zijn bezit. Waarschijnlijk woonde Dirick op deze boerderij.
(Voor bronnen: zie de gegevens over zijn vader)

9.
Op 20 oktober 1628 kocht Dirick Jacop Henricx van Aert Gerit Willems 1/4 deel in een hooiveld, genaamd 'Smidts camp', in Veghel, achter Middegael, aan de Watersteegd.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 44, geen folio nr.)

10.
Op 6 februari 1631 verkochten de voogden van de minderjarige kinderen van Cornelis Goorts en zijn tweede vrouw Lijsken: Jan Jacop Gerit Meus en Dirck Jacop Henricx, samen met de voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Nelissen en zijn vrouw Lijntken: Henrick Nelissen en Jan Goorts, het kindsdeel van genoemde minderjarige kinderen in de Kesselecker in Veghel, groot ongeveer 3 lopens, aan Dirck Jacops en Gerit Cornelis.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 45, geen folio nr.)

11.
Op 29 november 1649 trad Dirck met Laureyns Aertss op om belangen te behartigen van Jenneken, dochter van Aert Jan Daniels.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 38, fol. 98v-102)

12.
Dirick Jacops werd op 25 augustus 1655 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 2)
Afkortingen Historische sites