Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Jan Jacob Henricx


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: omstreeks 1585
          Vader  : Jacop, zoon van Henrick Jacopssoen aent Hecken
          Moeder: Mechteld, dochter van Jan Goort Driessen

Overleden: in 1617

Gehuwd in 1607 met: Peterken, dochter Henrick Jans opt Erpt

Kinderen:

- 1607 : Corsteken
- ca. 1609: Henrick
- ca. 1611: Metken
- 1614 : Jaexken
- 1617 : Petrus


Gegevens:

1.
Jan Jacop Henricx werd omstreeks 1585 in Veghel geboren als zoon van Jacob Henrick Jacobs aent Hecken en Mechteld, dochter van Jan Goert Driessen. Jans moeder stierf toen Jan nog een kleuter was. Zijn vader hertrouwde spoedig daarna met Heylken, weduwe van Henrick Goortss, die zelf ook al twee kinderen had.

2.
Op 27 februari 1607 trouwde Jan in Veghel met Peterken, dochter van Hendrick Jans opt Erpt. Getuigen bij dit huwelijk waren Theodori Jacobi, een broer van Jan, en Joannes Henrici, een broer van Peterken. Op dezelfde dag trouwde Peterkens zus Margareta in Veghel met Jan Dielis Jacops.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 1)

3.
Jan bezat een huis in Veghel opt Derpt, dat is een uithoek aan de kant van Uden. Daar woonde waarschijnlijk de ouders van Jans vrouw, aangezien zij 'opt Erpt' genoemd werden.

4.
In 1607, 1614 en 1617 zijn kinderen van Jan in Veghel gedoopt. Tussen 1607 en 1614 zijn enkele kinderen geboren, maar niet in Veghel gedoopt. Mogelijk werden ze elders gedoopt, bijvoorbeeld te Uden.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 1)

5.
Jan werd op 28 april 1617 in Veghel begraven. Hij is niet ouder dan 30 tot 35 jaar geworden.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 1)

6.
Als voogden over Jans minderjarige kinderen worden vermeld:
- Op 22 mei 1635: Jan Henricx en Jan Delissen
- Op 15 november 1635: Jan Henricx opt Erpt en Dirick Jacops
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 45, fol. 195-197; inv. nr. 58, geen folio nr.)

7.
In het maatboek van Veghel van 1624 wordt vermeld: 'Van Peterken, wed(uwe van) Jan Jacobs, halven bunder by den Beeckgraeff, 2 stuivers'. De Beekgraaf (of Leijgraaf) stroomde langs het Derpt, daarom zal het hier wel Peterken, dochter van Henrick Jans opt Derpt betreffen.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-15)

8.
In Veghel wordt op 9 april 1601 nog een andere Peterken, weduwe van wijlen Jan Jacobs genoemd.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 32, fol. 43v)

9.
Op 9 februari 1626 werd een akkoord gesloten over de nalatenschap van Jacob Henrick Jacobs aent Hecken. In het akkoord werd de bepaling opgenomen dat de minderjarige kinderen van Jan Jacop Henrics, als ze meerderjarig zijn, dan 'staet ten believe van henne, oft sij als dan 't voirs(creve) accoirdt accepteren, oft henne pretens begeren te achtervolgen.'
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 43, geen folio nr.)

10.
Henrick Jan Jacobs, meerjarig kind, en drie minderjarige kinderen van Jan Jacops en Peterken, dochter van Hanrick Janss opt Erpt, verkochten op 22 mei 1635 aan Dirck Jacopsen:
- 1/4 deel van een huis en erf, gelegen in Veghel aent Bueckelaer in Veghel
- 1/4 deel in een hooibeemdje, 'het Rijtken' in Veghel
- 1/6 deel in een hooibeemd, 'in de Bimdt beemden', hooiende met Vreijnd Jacopss en Wouter Jan Wouterssen en de zijnen.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 45, folio 195-197)

11.
Dirck Jacobs verklaarde op 15 november 1635 86 gulden schuldig te wezen aan de minderjarige kinderen van wijlen Jan Jacops, Metken en Jaecxken, omdat die 'haer kindtsgedeelte, gelijck haer vader aengecomen en verstorven is', aan Dirick Jacops verkocht hadden. Het bedrag moet in 1637 betaald worden en tot die tijd moet Dirick een rente van 4 gulden en 6 stuivers per jaar betalen. Het bedrag werd op 14 februari 1639 voldaan.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 58, geen folio nr.)

12.
Corsteken, dochter van Jan Jacopsen en Peterken, dochter van Henrick Jans opt Erpt, heeft haar kindsdeel, dat zij erfde van haar vader, verkocht aan Dirick Jacops. Hierna is de plicht (een deel van) de koopsom te betalen overgegaan van Dirick Jacops naar Jan Tonis Geelincx. Op 2 maart 1637 verklaarde genoemde Jan 35 gulden schuldig te wezen aan Corsteken. Het bedrag moet voor Lichtmis 1639 voldaan zijn. Er dient een rente van 6 % over de schuld betaald te worden. Volgens een bijschrift van 4 februari (geen jaartal gegeven) verklaart Henrick Dierck Jacobs, voogd van Corsteken, dat het bedrag betaald is.
(Bron: inv. nr. 58, geen folio nr.)

13.
Op 20 maart 1648 verkochten Henric Diricx, man van Metken, dochter van Jan Jacobs, Corstken Jan Jacobs en Jaexken Jan
Jacobs aan 'Dirick Jacobssen, henne oom', alle rechten en goederen 'van henne vader ofte grootvader Jacob Henricx aengecomen'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 47, geen folio nr.)

14.
Op 22 februari 1662 deelden de kinderen van wijlen Jan Jacobs en wijlen Peterken Henrick Janssen het goed afkomstig van hun ouders.
1e lot: Hendrick Dirckx, gehuwd met van Metjen Jan Jacobs
- 1/3 in een heiveld in Veghel
- 2 akkers 'opt Derpt onder Uden'
- een akker te Nistelrode
- 1/3 in een beemd te Nistelrode

2e lot: Jan Hendrickx, zoon van Hendrick Jan Jacobs
- 1/2 huis met 1/2 hof 'tot Vechell optt Derpt', hieruit 25 gulden te betalen aan de kinderen van
 (Ju)dich Evers van Leijen te Ravensteijn
- 3 akkers 'opt Derpt onder Uden', 'opt de Erpsche steeghde'
- een weiveld 'het Raubroeck', grenzend aan de gemeint van Uden
- 1/3 in een heiveld 'tot Vechell 'optt D'erpt'
- 1/3 in een beemd te Nistelrode

3e lot: Hendrick Aerts, gehuwd met Jacoba Jan Jacobs
- 1/2 huis met 1/2 hof in Veghel 'optt Derpt', hieruit 25 gulden te betalen aan de kinderen van
 (Ju)dich Evers van Leijen te Ravensteijn
- een akker in Veghel 'in de Weltiens hoeve'
- 1/3 in een heiveld in Veghel
- 1/3 in een beemd te Nistelrode
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 53, geen folio nr.)
Afkortingen Historische sites