Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Hendrick Dirck Jacobs


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: omstreeks 1605
          Vader: Dirck, zoon van Jacop Henricx
          Moeder: Anna, dochter van Goort Henrick Nelissen

Overleden: in 1664

Gehuwd in 1631 met: Maria, dochter van Henrick Jan Claes

Kinderen:

- 1632: Mechtelt
- 1633: Heylwigis
- 1636: Catalijn
- 1638: Henrick
- 1641: Margriet
- 1645: Anna


Gegevens:

1.
Henricus trouwde in 1631 in Veghel. Zijn doop staat niet geregistreerd in de Veghelse doopregisters, die in 1606 beginnen. Hij zal daarom kort voor 1606 geboren zijn.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 1)

2.
Hendrick Dirck Jacops ondertekende verschillende stukken met zijn eigen naam en heeft dus leren schrijven.

3.
Uit een akte van 1637 blijkt dat Henrick Dierck Jacobs het voogdijschap over zijn nicht Corsteken Jan Jacobs van zijn vader overgenomen heeft.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 58, geen folio nr.)

4.
Op 20 januari 1637 werd Henrick Dirick Jacops uit Veghel beŽdigd als voogd over het minderjarige kind van wijlen Henrick Janssen en diens vrouw Peterken, dochter van Henrick Roeffen.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 58, geen folio nr.)

5.
Op 22 juni 1646 verkochten Jan Welten, Geryt Aert Gerlinckx, Henric Dirick Jacobs en Jan Gysberts als 'borgemeesteren ende geswoorenen' in Veghel een deel van de gemeint.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 47, geen folio nr.)

6.
Op 30 januari 1655 trad Hendrick Dierck Jacobs op als schepen in Veghel.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 51, geen folio nr.)

7.
Op 8 februari 1660 wordt hij 'gewesene schepen tot Vechel' genoemd.
(Bron: NA Veghel, nr. 3082)

8.
Op 24 juni 1661 werd Henrick Dirck Jacobs in Veghel aangesteld als armmeester.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 53, geen folio nr.)

9.
Op 4 april 1663 ondertekent hij een akte met: 'Hendrick Dirck Jaecobis eermmester'
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-B-I, geen folio nr.)

10.
In 1646 was Henric Dirick Jacobs een van de vier borgemeesters van Veghel, belast met het ophalen van belastingen en het doen van betalingen ten behoeve van het dorp. Uit zijn rekening blijkt dat hij als borgemeester regelmatig voor het dorp naar andere plaatsen reisde:
- op 26 februari 1646 naar 's-Hertogenbosch
- op 6 maart 1646 naar Uden
- op 11 maart 1646 naar Gemert
- op 2 november 1646 naar Ravenstein
- op 24 januari 1647 naar Boekel
- op 25 september 1647 naar 's-Hertogenbosch
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-F-17, geen folio nr.)

11.
Op 22 december 1648 verklaarde Henric Dirick Jacobsen door de ergenamen van Lonis Lonissen betaald te zijn voor een bepaalde cijns op hun goederen.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 48, geen folio nr.)

12.
Op 12 juni 1657 verpachtte Daniel Peters aan Henrick Dirck Jacobsen een perceel, groot 3 lopens, in Veghel aan het Beukelaar voor een periode van 6 jaren en een pachtprijs van 18 gulden per jaar.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 62, geen folio nr.)

13.
Op 12 februari 1660 kocht Henrick Dirck Jacobs van de kinderen van Gysbert Gysberts een huis en erf met 4 lopens weiland in Veghel aan het Beukelaar.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 65, geen folio nr.)

14.
Op 12 februari 1660 verklaarde Hendrick 300 gulden schuldig te zijn aan Mariken Gysbertss en haar zwager Aert Jan Thonis. Mariken wil dat Aert ook haar deel zal ontvangen. Volgens een bijschrift van 30 maart 1661 is Mariken dan overleden en heeft Handrick Dirick Jacobs Marikens deel dan aan Aert betaald.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 65, geen folio nr.)

15.
Op 30 maart 1661 verklaarde Hendrick Dirick nog 150 gulden schuldig te zijn aan Aert Jan Tonis. Volgens een bijschrift is dit bedrag op 14 februari 1663 betaald.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 59, geen folio nr.)

16.
Hendrick Dirick Jacobs erfde van zijn vader een boerderij aan het Beukelaar. De opeenvolgende eigenaren zijn in de cijnsboeken van de heer van Helmond als volgt gegeven:
- Henricus, zoon van Judocus Mannaerts (Zijn dochter Margriet was getrowd met Peter Willem Goerts. Een dochter van Margiet en Peter Willem Goerts, Elizabeth, was getrouwd met Jan Goert Driessen. Mechteld, de eerste vrouw van Jacob Henrick Jacobs was een dochter van deze Elizabeth en Jan)
- Agatha, zijn weduwe met 7 kinderen
- Margriet, dochter van Henricus Judocus Mannaerts, met 4 kinderen (Dat waren Hendrick, Mechteld, Willem en Elizabeth; genoemde Elizabeth was de moeder van Mechteld, de vrouw van Jacob Henrick Jacobs.)
- (..) het cijnsboek over de periode ca. 1530-1599 ontbreekt
- de weduwe van Jacop Hanrick Jacops en haar twee kinderen; later bijschrift: Heylken
- Dierick, zoon van Jacop Hanricx aent Hecken
- Henrick, zoon van Dirck Jacob Henrickx aent Hecken
- Hendrick Hendrick Dirck Jacobs 'by deylinge'
- de 4 kinderen van Handrick Handrick Dirck Jacobs
- Arijaen Jan Artz van Schijndel 'bij coop'
- de weduwe van Jan Arts van Schijndel, 1719
- Matthys soone
- de weduwe van Matthys met 2 kinderen en 4 kleinkinderen
- Anneke, weduwe van Marte van Doorn, 15 juli 1762
- haar 7 kinderen en 3 kleinkinderen door een deling
- Maria Peter Marte van Doorn, weduwe van Aart Peters van Hoof, door een deling op 25 juli 1762
- Haar 5 kinderen
- Michiel Aard Peters van Hoff door een deling op 9 december 1772.
(Bron: SABNO, bibliotheek depot Veghel, Van Asseldonk, M., Bewerking van de cijnsboeken van de heer van Helmond, nr. 72)

17.
In de cijnsboeken van de heer van Helmond worden ook de opeenvolgende eigenaren gegeven van het goed dat Hendrick Dirck Jacobs op 12 februari 1660 van de kinderen van Gijsbert Gijsberts kocht. (De oudste eigenaren zijn weggelaten.)
- de 3 kinderen van Gijsbert Gijsberts
- Henrick, zoon van Dirck Jacobs, door koop
- Hierna dezelfde eigenaren als hierboven.
(Bron: SABNO, bibliotheek depot Veghel, Van Asseldonk, M., Bewerking van de cijnsboeken van de heer van Helmond, nr. 43 en 129)

18.
In het cijnsboek van de hertog van Brabant van 1629-1647 en 1640-1715 staan de volgende eigenaren gegeven van een huis en erf van 6 lopens aan het Beukelaar:
- Margriet, weduwe van wijlen Henrick, zoon van Jan Nicolaes met Jan, Willem, Peter, Marten en Maryke, haar kinderen
- de 5 kinderen van Marijken, dochter van Henrick Jan Claessen, door een erfenis
- Margriet, dochter van Hendrik Dirk Jacobs, een van de 5 kinderen, door een deling
(Bron: RANB, ARRGD, inv. nr. 167 en 169)

19.
Een reeks eigenaren voor een ander huis en erf van 6 lopens aan het Beukelaar in dezelfde cijnsboeken is:
- Heylken, Maryken en Mechtelt, kinderen van Ghysbert Ghysbertss
- Henrick Dirck Jacobs voor 1/3 deel
- Mary, de weduwe met 5 kinderen
- Maria Thijs Jan Aerts, kleinkind van genoemde Mary
- Hendersken Jan Segers, door koop
- Alike, weduwe van Jan Dirck Martens, door koop
(Bron: RANB, ARRGD, inv. nr. 167 en 169)

20.
In 1655 kocht Hendrick Dirck Jacobs een perceeltje van 3 roeden en 6 voeten 'aen den Bueckelaer' in Veghel 'tot een schuerplaetse'. Latere eigenaars:
- Meriken, de weduwe met 5 kinderen
- Hendrick Hendrick Dircs, door een deling
- 4 kinderen
- Adriaen Jan Aerts van Schijndel, door een koop in 1711
(Bron: RANB, ARRGD, inv. nr. 167 en 169)

21.
Hendrick Dirck Jacobs werd op 16 augustus 1664 in Veghel begraven. Zijn vrouw werd op 22 augustus 1673 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 2)

22.
Op 1 maart 1673 verkocht Anssem Janssen van Haendel uit Erp een perceel hooi 'in de Bimtbeemde', hooiende met de erfgenamen van Hendrick Dirck Jacobs.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 55, geen folio nr.)

23.
Op 28 juli 1674 werd het goed van Henrick en Maria in Veghel verdeeld.
1e lot: Hendrick Henderix
- huis met de helft van de hof en aangelegen land, groot voor zijn helft 5 lopens, gelegen in Veghel 'aent Beuckelaer'
- de helft van een beemd 'de Viscer' in Veghel 'int achterste Dorhout', groot ongeveer 2 karren hooi

2e lot: Adriaen Janssen van Schijndel, gehuwd met Margriet
- de schuur, die hij binnen 3 jaar moet verzetten naar zijn eigen erf
- de helft van de hof en aangelegen land, groot voor zijn helft 5 lopens, gelegen in Veghel 'aent Beuckelaer'
- de helft van een beemd 'de Viscer' in Veghel 'int achterste Dorhout', groot ongeveer 2 karren hooi
- 5 appelbomen en 5 eikenbomen, over een jaar te 'ruijmen'
3e lot: het minderjarige kind Maria, dochter van Tijssen van Schijndel en Heijlwigis
- een huis met erf, staande bij het huis genoemd onder het 1e lot, groot ongeveer 2 lopens, gelegen in Veghel 'aent Beuckelaer, genaemt aent Hecken'
- 1 lopen land met een dries, groot ongeveer 1/2 lopens, 'aent Beuckelaer'
- een 'hoijcant', groot ongeveer 6 lopens, gelegen achter het hooiveld

4e lot: Catharina Hendrix
- 3 percelen 'de Weechscheyden', groot circa 2 lopens, gelegen in Veghel 'aent Beuckelaer'
- 2 percelen 'in de Quade coop', groot circa 1 lopens en 20 roeden
- een halve geer 'aen de Watersteeghde', groot 3 karren hooi
- na de dood van Catharina zullen haar broer Hendrick en haar zwager Adriaen van Schijndel een perceel, gelegen in de Geerbunders, op de Watersteeg van haar erven.

5e lot: Anneken Hendrix
- 2 percelen met een aangelgen 'driesken', groot ca. 1 1/2 lopens, 'den Cloot', gelegen 'aent Beuckelaer'
- een akker, groot circa 28 roeden, gelegen 'aen de Boeckt'
- een halve beemd, 'de Bimtbeemd', groot ongeveer 2 karren hooi
- een driesken, 'het Rijtken'

6e lot: Aert Dirck van Eerdt, man van Metjen
- 4 akkers, 'den Kesselacker', gelegen 'aent Havelt, groot circa 2 lopens en 7 roeden
- 2 akkers, 'het Diepenbroeck', groot circa 1 lopens en 7 roeden, gelegen 'aent Davelaer'
- een halve geeer, een hooibeemd 'aen de Watersteegde', groot circa 3 karren hooi
Het 6e lot moet aan het 2e lot 30 gulden geven 'alse timmercoste'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 55, geen folio nr.)
Afkortingen Historische sites