Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Henrick Jan Jacobs


Woonplaatsen: Veghel en Gemert

Beroep: boer

Geboren: omstreeks 1609
          Vader  : Jan, zoon van Jacop Henricx
          Moeder: Peterken, dochter van Henrick Jans

Overleden: tussen 1658 en 1662 in Gemert

Gehuwd in 1634 met: Maria Jan Hendricx

Kinderen:

- 1636: Jan (geboren in Veghel)
- ....:     Peter
- 1642: Maria (geboren in Gemert)


Gegevens:

1.
Henrick Jan Jacops werd omstreeks 1609 geboren als zoon van Jan Jacop Hendricx en Peterken, dochter van Henrick Jans opt Erpt.

2.
Henrick erfde van zijn grootvader Jacop Henrick Jacops aent Hecken een deel in een boerderij in Veghel aent Hecken en in enkele beemden. Dit goed werd doorverkocht aan zijn oom Dirick Jacobs.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 45 d.d. 22 mei 1635; inv. nr. 58 d.d. 15 november 1635 en inv. nr. 47 d.d. 20 maart 1648)

3.
Henrick was op 22 mei 1635 meerderjarig (25 jaar of ouder).
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 45, folio 195-197)

Zijn vader trouwde in februari 1607. In december 1607, in 1614 en in 1617 zijn kinderen van zijn vader in Veghel gedoopt. Tussen 1607 en 1614 zijn enkele kinderen geboren, maar niet in Veghel gedoopt. Mogelijk werden ze elders gedoopt, bijvoorbeeld te Uden.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 1)

Op grond van deze gegevens mag aangenomen worden dat Henrick omstreeks 1609 geboren werd.

4.
Op 24 juni 1634 trouwde hij in Veghel met Meriken Jan Hendricks. Getuigen bij dit huwelijk waren Geerlinck Jan Hendrix en Dirck Janssen.
(BA, DTB Veghel, inv. nr. 2)

5.
Op 25 mei 1635 verklaarden Handerick Jan Jacops en Aert Dirckx dat zij een perceel gekocht hebben van Arien Albertss, gelegen in Veghel 'opt Sontvelt', 'den Quade Coop'. Handerick krijgt 2/3 en Aert 1/3 deel. Het is nog onzeker of het hier om dezelfde Hendrick Jan Jacops gaat.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 45)

6.
In 1640 verhuisde het gezin naar Gemert. Jan Heijligers van Aecken en Goordt van Amstel hebben verkocht aan Hanrick Jan Jacobs van Vechel een huis, hof, teulland en groes, 15 lopense groot, op de Groescuijlen, neven erfenis Dirck Meussen en Jan Aerts en de Rietstege. Het goed is belast met een cijns van 3 gulden en 12 stuivers aan de erfgenamen van Faes van Nuwenhuijs, en - samen met Barthlomeus Jans de weg van de Rietstege naar de Groescuijlen onderhouden. Het 5e deel van het deel van Merijke Ansems heeft recht van overpad. Met Bartholomeus Ansems zal het hek aan de Rietstege onderhouden moeten worden.
(Gemert R117, nr. 41, folio 17 (3 februari 1640))

7.
Hierna wordt Hanrick geregeld genoemd in de Gemertse schepenprotocollen.

In een akte van 28 januari 1642 is sprake van 'eijckenhout', staande op de Groescuijlen, op het goed van Hanrick Jan Jacobs.
(Gemert, R117, nrs. 192 en 193)

Meester Jan Moxis, chirurgijn, heeft verkocht aan Henrick Jan Jacobs 5 lopensaets teulland en groes op de Laeren ter plaatse den Rietbeempt, naast het goed van de weduwe van Jan de Grijter en de straet. Last 1/2 stuiver aan het huis van Gemert.
(Gemert R117 nr. 564 (08 mei 1643))

Jan Claessen van Stiphout heeft verkocht aan Henrick Jan Jacobs een stuck akkerland met een hoekske heiveld op de Groescuijlen, groot 3 lopensaet, naast het goed van de koper en de gemeijne straat, naast het goed van de minderjarige kinderen van Jan Meeussen en de gemeijne straet. Last: rente van30 gulden tegen een rente van 6 % aan de kinderen van Thomas Adams.
(Gemert R118 nr. 275 (11 februari 1647))

Jan Claessen van Stiphout als man van Heijlken Thomassen heeft verkocht aan Henrick Jan Jacobs een stuk teul- en groesland van ontrent 2 lopensaet op de Groescuijlen naast het goed van de koper en de gemeijne straat of stege.
(Gemert R118, nr. 353 (30 mei 1648))

Jacob Jan Gielens en Hendrick Lucassen, wonende te Stiphout, voogden over Jan zoon van wijlen Simon Lucassen, verwekt bij Merike dochter van Jan Gielens, Jan Corstiaens van den Heuvel en Geeraaert Denissen als voogden over Dielis zoon van wijlen Anthonis Sijmons, verwekt bij Anna dochter van wijlen Dielis Willemsen, hebben uit krachte van het testament van de voorschreven Anthonis Sijmons en Merike Jan Gielens verkocht aan Dierck Henricx een hooiveld te Gemert in den Knollenbijter, groot 3 lopens, naast het goed van Jacob den Schoenmaecker en het goed van Dierck Hendricxsen, te hooien met Hendrick Jan Jacobs.
(Gemert R118, nr. 425 (4 gebruari 1650))

Jan Daendels voor hemzelf, Jan Janssen, Ceel Janssen en Daendel janssen als kinderen van Jan Daendels voorschreven, hebben verkocht aan Henrick Jan Jacobs van Veghel een groesveld in de Wolfsbosch naat het goed van de koper en des Ordens erf en het gemeijne Broeck en het goed van de weduwe van Adam Leners
(Gemert R118, nr. 609, 26 februari 1652))

Er is sprake van goed gelegen aan de Groescuijlen, grenzend aan goed van Handrick Jan Jacobs, en belast met een cijns aan Handrick Jan Jacobs
(Gemert R118, nr. 651 (25 maart 1653)

Er is sprake van goed grenzen aan het goed van Hendrick Jan Jacobs.
(Gemert R118, nr. 985 (23 februari 1660))

Er wordt goed op de Groescuilen genoemd, grenzend aan het goed van Handrick Jan Jacobs
(Gemert R119, nr. 95 (1 maart 1663))

8.
Henrick Jan Jacobs, in zijn volle bedde, heeft verkocht aan Jan, zijn oudste zoon, een huis, hof en teulland op de Groescuijlen neven de Waterstraet, en erve des vercoper, de Rietsteech en ’t gemein Broeck. Last: een vat rogge aan het huis van Gemert, nog een rente van 15 gulden aan heer Groessel, aflosbaar met 300 gulden, Nog een drieske in Emmisvelt, 3 lopensaet groot, neven erve Merike Driessen en erve der weduwe Jan de Gruter en des vercopers erf.
(Gemert R118, nr. 608, (26 februari 1652))

9.
Nicolaes Meeussen als man van Neelken, en Peter Jan Boumans als man van Merike, hebben verkocht aan Hanrick Jan Jacobs een huis, hof en 3 lopens landerijen op de Groescuijlen, gelegen naast het goed van de koper en de gemeente. Last: 4 gulden aan Barten WIjnant, en nog een losrente van 30 stuivers. Ook een half lopens teulland aldaar, naast het goed van de koper. Ook een stuk teulland in 't Heijvelt, naast het goed van de koper. Ook 3 lopens teulland naast het goed van de koper en de gemeijne steeg en Metgien weduwe van Hens de Ruijter. Ook een halve zille groesveld in de Knollenbijter naast het goed van Jan Willem Maessen en het goed van Willem Joordens op Boeckel Last: de helft van 15 stuivers cijns aan de Commanderij.
(Gemert R118, nr. 901, (8 november 1658))

10.
De laatste vermelding van Henrick Jan Jacobs dateert van 8 november 1658. Als op 22 februari 1662 in Veghel het goed van zijn vader verdeeld wordt, treedt niet hij, maar zijn zoon Jan op als erfgenaam. Hieruit mag geconcudeerd worden dat Hanrick toen waarschijnlijk al overleden was. Op 26 september 1665 treedt Maria, weduwe van Henricus Jan Jacobs op als peettante bij de doop van een kleindochter. Henrick is tussen 1658 en 1662 overleden, Aangenomen mag worden dat hij in Gemert overleed.

 
Afkortingen Historische sites