Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Henrick Jan Jacobs


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: omstreeks 1609
          Vader  : Jan, zoon van Jacop Henricx
          Moeder: Peterken, dochter van Henrick Jans

Overleden: tussen 1635 en 1662

Gehuwd omstreeks 1635 met: Maria

Kinderen:

- 1636: Jan


Gegevens:

1.
Henrick Jan Jacops werd omstreeks 1609 geboren als zoon van Jan Jacop Hendricx en Peterken, dochter van Henrick Jans opt Erpt.

2.
Henrick erfde van zijn grootvader Jacop Henrick Jacops aent Hecken een deel in een boerderij in Veghel aent Hecken en in enkele beemden. Dit goed werd doorverkocht aan zijn oom Dirick Jacobs.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 45 d.d. 22 mei 1635; inv. nr. 58 d.d. 15 november 1635 en inv. nr. 47 d.d. 20 maart 1648)

3.
Henrick was op 22 mei 1635 meerderjarig (25 jaar of ouder).
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 45, folio 195-197)

Zijn vader trouwde in februari 1607. In december 1607, in 1614 en in 1617 zijn kinderen van zijn vader in Veghel gedoopt. Tussen 1607 en 1614 zijn enkele kinderen geboren, maar niet in Veghel gedoopt. Mogelijk werden ze elders gedoopt, bijvoorbeeld te Uden.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 1)

Op grond van deze gegevens mag aangenomen worden dat Henrick omstreeks 1609 geboren werd.

4.
Uit de doop van zijn zoon Jan op 19 oktober 1636 blijkt dat Henrick getrouwd was met Meriken. Mogelijk was hij de Hendrick Janssen die op 24 juni 1634 in Veghel trouwde met Meriken Jan Hendricks. Getuigen bij dit huwelijk waren Geerlinck Jan Hendrix en Dirck Janssen.
(BA, DTB Veghel, inv. nr. 2)

5.
Op 25 mei 1635 verklaarden Handerick Jan Jacops en Aert Dirckx dat zij een perceel gekocht hebben van Arien Albertss, gelegen in Veghel 'opt Sontvelt', 'den Quade Coop'. Handerick krijgt 2/3 en Aert 1/3 deel. Het is nog onzeker of het hier om dezelfde Hendrick Jan Jacops gaat.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 45)

6.
Op 22 februari 1662 is Henrick al overleden.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 53, geen folio nr.)

7.
Aangezien er maar één kind uit dit huwelijk geboren is, zal ofwel de vader ofwel de moeder in of kort na 1636 overleden zijn. Op 23 augustus 1636 overleed in Veghel ene Henricus Joannis aan de pest.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 2)
Afkortingen Historische sites