Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Jan Henrick Jan Jacobs


Woonplaats: Veghel en Gemert

Beroep: boer

Geboren: in 1636
          Vader  : Hanrick, zoon van Jan Jacobs
          Moeder: Maria, dochter van Jan Hendricx

Overleden: na 1692

Gehuwd omstreeks 1666 met Maria Jan Peter Tijssen

Kinderen:

- ....: Anneke


Gegevens:

1.
Jan werd op 19 oktober 1636 gedoopt als zoon van Henrick Jan Jacobs en Maria. Zijn peetouders waren Joannes Simons en Heylwigus Adriani.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 2)

2.
In 1640 verhuisde zijn vader met zijn gezin naar Gemert, waar hij een boerderij kocht op de Groescuijlen.
(Gemert R117, nr. 41, folio 17 (3 februari 1640))

3.
Henrick Jan Jacobs, in zijn volle bedde, heeft verkocht aan Jan, zijn oudste zoon, een huis, hof en teulland op de Groescuijlen neven de Waterstraet, en erve des vercoper, de Rietsteech en ’t gemein Broeck. Last: een vat rogge aan het huis van Gemert, nog een rente van 15 gulden aan heer Groessel, aflosbaar met 300 gulden, Nog een drieske in Emmisvelt, 3 lopensaet groot, neven erve Merike Driessen en erve der weduwe Jan de Gruter en des vercopers erf.
(Gemert R118, nr. 608, (26 februari 1652))

Dit is een opmerkelijke transactie aangezien Jan toen nog maar 15 jaar oud was. Er moet een goede - maar verder onbekende - reden geweest zijn voor Henrick om het huis over te dragen aan zijn oudste zoon.

4.
Op 22 februari 1662 deelden de kinderen en kleinkinderen van wijlen Jan Jacobs en wijlen Peterken Henrick Janssen het goed afkomstig van hun ouders. Jan Hendrickx, zoon van Hendrick Jan Jacobs kreeg:
- 1/2 huis met 1/2 hof 'tot Vechell optt Derpt
- 3 akkers 'opt Derpt onder Uden', 'opt de Erpsche steeghde'
- een weiveld 'het Raubroeck', grenzend aan de gemeint van Uden
- 1/3 in een heiveld 'tot Vechell 'optt D'erpt'
- 1/3 in een beemd te Nistelrode
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 53, geen folio nr.)

5.
Jan Hendrick Jan Jacobs trouwt op 28-11-1666 in Gemert met Maria Jan Peter Thijssen,
(Website BHIC, DTB gegevens Gemert)

6.
Op 27 februari 1671 wordt Maria vrouw van Joannes Hendrix genoemd als getuige bij de doop van haar nicht Joanna Corsten.
(Mededeling van Cor Claassen d.d. 9 juni 2017)

7.
Jacob Willem Heijnen heeft in erfmangelinge overgegeven aan Jan Hendrick Jan Jacobs den Ouden drie copsaten groesvelt te Gemert op de Groescuijlen naast het goed van Ghijsbert Hendricx Verporten, het goed van Pieter van den Putte, de gemeijn en de straat.

Jan Hendricx Jan Jacobs voorschreven heeft op zijn beurt in erfmangelinge overgegeven aan Jacob Willem Heijnen een stuk groesveld te Gemert op de Laren, groot 3 copsaten, naast het goed van Jan Dries Lamberts, de voorschreven Jacob en Hendrick Jan Jacobs.
(Gemert R119, nr. 92 en 93 (a maart 1663))

8.
Joannes Hendricx Joannes Jacobs, inwoner alhier, verklaard 50 gulden ontvangen te hebben van de voogden over zijn eigen kinderen, met name Peter Henderick Joannes Jacobs en Aerdt Dierck van Herdt, en schuldig te zijn aan zijn dochter Anneke, voor geleend geld. Onderpand de meubelen van Joannes en zijn vrouw Maria.
(Gemert, R123, nr. 81 (27-05-1692))
 
Afkortingen Historische sites