Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Peter Henrick Jan Jacobs


Woonplaats: Gemert

Beroep: boer

Geboren: ca. 1639
          Vader  : Hanrick, zoon van Jan Jacobs
          Moeder: Maria, dochter van Jan Hendricx

Overleden: na 1692

Gehuwd omstreeks 1663 met Maria Peters

Kinderen:

- 1664: Antonius
 Gegevens:

1.
De geboorte- of doopdatum van Peter is niet gevonden. ZIjn vader trouwde in 1634 in Veghel. Zijn broer Jan werd in 1636 in Veghel gedoopt. In 1652 werd Jan de oudste zoon genoemd. In 1640 verhuisde zijn vader naar Gemert. Peters zus Maria werd in 1642 in Gemert gedoopt.  Op 13 januari 1664 werd een zoon van Peter gedoopt, zodat hij in 1663 (of al eerder) getrouwd zal zijn geweest. Hij zal bij zijn trouwen vermoedelijk minimaal 20 jaar oud geweest zijn.

Als we deze gegevens combineren dan lijkt het er op dat Peter tussen 1636 en 1642 geboren is. Mogelijk werd zijn doop niet opgetekend omdat het voor de pastoor en kerk van Veghel toen een onrustige periode was. In 1638 werd een schuilkerk op Udens grondgebied in gebruik genomen.

2.
Op 13 januari 1664 wordt in Gemert gedoopt Antonius, zoon van Petrus Hendrick Jan Jacobs en Maria Peters. Peetouders: Cornelius Jaspers en Ida Jan Hendrickx.
(Website van BHIC, DTB gegevens Gemert)

3.
Thomas Adriaen Thijssen heeft verkocht aan Peeter Handrick Jan Jacobs een stuk teulland te Gemert aan de Heijde, groot anderhalf lopensaet, naast het goed van het convent van Coudewater en Jenneke weduwe van Peeter Diercx en Aerdt Nelis Verhoeven.
Gemert R119, nr. 597 (3 november 1667)

4.
Joannes Hendricx Joannes Jacobs, inwoner alhier, verklaard 50 gulden ontvangen te hebben van de voogden over zijn eigen kinderen, met name Peter Henderick Joannes Jacobs en Aerdt Dierck van Herdt, en schuldig te zijn aan zijn dochter Anneke, voor geleend geld. Onderpand de meubelen van Joannes en zijn vrouw Maria.
(Gemert, R123, nr. 81 (27-05-1692))
 

Afkortingen Historische sites